Share on facebook
Facebook
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on linkedin
LinkedIn

Ministerie van Arbeid, Werkgelegenheid en Jeugdzaken

AWJ lanceert historisch landelijk trainingsproject ‘Wroko Fu Mek Moni’ in Coronie

Minister Steven Mac Andrew van Arbeid Werkgelegenheid en Jeugdzaken (AWJ), heeft op zaterdag 21 oktober 2023 in het district Coronie, het startsein gegeven van het landelijk trainingsproject ‘Wroko Foe Mek Moni’, dat door de Stichting Arbeidsmobilisatie en Ontwikkeling (SAO), wordt uitgevoerd. Dit project is in Coronie gelanceerd middels het voor open verklaren van de vaktrainingen Textiele Werkvormen en Electro-Huisinstallatie, waaraan ongeveer 40 personen deel nemen.  Het doel van dit project is om landelijk, personen in de gelegenheid te stellen om een vak te leren met de bedoeling hen zelfredzaam te maken, hetzij als werknemer, hetzij als micro-ondernemer.  Voor dit landelijk trainingsproject heeft de Surinaamse regering een bedrag van SRD 50 miljoen gereserveerd.

Minister Mac Andrew sprak tijdens zijn toespraak van een historisch moment vawege het feit dat het de eerste keer is in de geschiedenis van Suriname dat de SAO landelijk vaktrainingen zal verzorgen, die geheel kosteloos worden aangeboden aan de cursisten. De focus wordt veelal gelegd op kwetsbare groepen zoals jongeren, werklozen, personen met een beperking en dorpsbewoners. Mac Andrew benadrukte, dat duurzame ontwikkeling in Suriname slechts gerealiseerd zal kunnen worden middels investeringen in de ontwikkeling van burgers van het land. Om nadruk te leggen op dit historisch moment, gaf de bewindsman aan dat het de eerste keer is, dat digitaal borduren wordt meegenomen in het vak Textiele Werkvormen. Hij vindt het geweldig dat dit historisch moment in het district Coronie  heeft plaatsgevonden.

Minister Mac Andrew gaf aan, dat dit project landelijk binnen 18 maanden uitgevoerd moet worden. Hij twijfelde niet aan de management kwaliteiten van de directeur van de SAO, Joyce Lapar, om het project tot een goed einde te brengen, ondanks de logistieke uitdagingen. Op de cursisten deed Mac Andrew een beroep om de komende maanden een aantal uren op de zaterdag op te offeren als investering in hun eigen ontwikkeling. Hij hield hen voor, dat door deze gratis aangeboden vaktrainingen er geïnvesteerd wordt in hun ontwikkeling, maar dat zij  door de nodige tijd en moeite ook in zichzelf moeten investeren. De bewindsman bedankte de directie  van de SAO voor de gepleegde inspanningen, met name het in korte tijd voorbereiden van het project, nadat het ministerie van Financiën en Planning na overleg aangaf de benodigde middelen te zullen vergaren.

De participanten werden verder toegesproken door Joyce Lapar, directeur SAO, Naomi Esajas-Friperson, onderdirecteur Arbeidsmakkt op AWJ tevens voorzitter van de Raad van Bestuur bij de SAO, Maikel Winter, districtscommissaris (DC) van Coronie en Vincent Kenswil, vertegenwoordiger van Creative Tech Hub Caribbean die in partnerschap met de SAO betrokken is bij dit project. Zij hebben de cursisten op het hart gedrukt, om deze unieke gelegenheid goed te gebruiken en hun training met succes af te ronden. Lapar benadrukte in haar toespraak, dat SAO voor het eerst sinds 2008 weer vaktrainingen in Coronie verzorgt. Zij is blij met dit project en verwacht de volle inzet van alle participanten. Esajas-Friperson wees op het feit dat de participanten na het succesvol afronden van hun vaktraining meerdere mogelijkheden zullen hebben op de arbeidsmarkt. DC Winter is ingenomen met dit project. Hij heeft de minister laten weten dat de behoefte voor de vaktraining Textiele Werkvormen groot is in Coronie. Gezien het feit dat meer dan 40 personen zich voor deze vaktraining hadden aangemeld heeft hij de minister laten weten dat hij het zeer op prijs zal stellen als deze vaktraining na dit trainingstraject nog eens verzorgd kan worden in Coronie. Kenswil gaf aan dat de participanten met de kennis die zij zullen opdoen een enorme bijdrage kunnen leveren aan de ontwikkelingen in Coronie.

Paramaribo, 21 oktober 2023

Communicatie Unit

Ministerie van Arbeid Werkgelegenheid & Jeugdzaken

De aanwezigen tijdens het startsein van het landelijk trainingsproject ‘Wroko Foe Mek Moni’, in het district Coronie. Van links uit de tweede (Minister Steven Mac Andrew).