Share on facebook
Facebook
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on linkedin
LinkedIn

Ministerie van Arbeid, Werkgelegenheid en Jeugdzaken

AWJ ingenomen met Jeugdbegeleiding Vredenburg Serie A

Het opendeur beleid van minister Steven Mac Andrew van Arbeid Werkgelegenheid & Jeugdzaken (AWJ), draagt toe dat personen en organisaties opstaan en hun schouders zetten onder het vele werk om jeugdigen een steun in de rug te zijn. Zo heeft de pas opgerichte buurtorganisatie, de stichting Brasa Brada ana Sisa (BBaS), op eigen verzoek de minister en directie van het directoraat Jeugdzaken, op dinsdag 17 januari 2023, geïnformeerd over haar activiteiten die zijn gericht op gemeenschapsontwikkeling en het zelfredzaam maken van jongeren. De stichting richt zich op jongeren van tussen 12 en 24 jaar die wonen in de omgeving van de Vredenburg Serie A in het district Wanica. Het woongebied is kinderrijk en is een thuis voor veel jeugdigen die recht hebben op een toekomstperspectief.

Mac Andrew is ingenomen met het gegeven dat vanuit woonwijken er steeds meer initiatieven worden genomen om jongeren van de buurt te begeleiden en positief bezig te houden. Voor de vorming van jongeren tot volwaardige burgers in de maatschappij is volgens hem all hands on deck nodig. Tegen deze achtergrond juicht hij het initiatief van de buurtorganisatie toe, die volgens hem op ondersteuning van het ministerie mag rekenen, zeker als het gaat om kansarme- en risicojongeren. Het ministerie biedt aan deze groep landelijk vaktrainingen en ondernemerschapstrainingen aan met de bedoeling dat ze door de opgedane kennis en vaardigheden volwaardig kunnen participeren in de samenleving, hetzij als werknemer, hetzij als kleine zelfstandige. De bewindsman zal met zijn directie zich nog persoonlijk oriënteren op de werklocatie van de organisatie om de jongeren te bemoedigen, maar ook om na te gaan hoe het ministerie het werk van de organisatie kan ondersteunen.

Bianca van Leeuwaarde, voorzitter van BBaS, en haar bestuur hebben de minister en zijn directie geïnformeerd over hun begeleidingsactiviteiten naar de jongeren toe. Zo wordt er geestelijke zorg verleend aan jongeren die in een dip zitten, er wordt aan landbouw en veeteelt gedaan met hen en worden ze middels educatieve activiteiten op het goede spoor gehouden. De stichting heeft een multifunctioneel complex dat als hotspot dient voor de jongeren, waar de begeleidingsactiviteiten plaatsvinden en waar de jongeren worden opgevangen. Van Leeuwaarde is verheugd dat de minister met zijn team zal langslopen en kijkt ze uit naar hoe samengewerkt kan worden aan de jeugd van de omgeving.

Paramaribo, 18 januari 2023

Communicatie Unit

Ministerie van Arbeid Werkgelegenheid & Jeugdzaken

Vlnr: Aurelio Ewijk (stg. BBaS), Madhoeri Moenesar (wnd. onderdirecteur NJA/AWJ), Genti Mangroe (directeur Jeugdzaken/AWJ), minister Steven Mac Andrew, Bianca van Leeuwaarde (voorzitter stg. BBaS), Rika Echteld (stg. BBaS), Meryl Maes (onderdirecteur Jeugdcentra/AWJ), Hartwich Leeflang (stg. BBas).