Share on facebook
Facebook
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on linkedin
LinkedIn

Ministerie van Arbeid, Werkgelegenheid en Jeugdzaken

AWJ houdt symposium in Coronie over jeugdontwikkeling

Het ministerie van Arbeid Werkgelegenheid & Jeugdzaken (AWJ) heeft op vrijdag 26 april 2024 wederom het district Coronie  aangedaan. Vrijdag was het in het kader van het landelijk project ‘Symposia Jeugdontwikkeling’, waarmee het ministerie beoogt om middels dialoog met verschillende maatschappelijke- en jongeren organisaties, alsook lokale overheidsinstanties, inzicht te verkrijgen in issues de jeugd rakende. Het is de bedoeling dat partijen samenwerken om de geïdentificeerde vraagstukken aan te pakken ter bevordering van ontwikkeling van jongeren in het district. Dit project wordt getrokken door het onderdirectoraat Jeugdcentra dat resideert onder het directoraat Jeugdzaken van AWJ.

Minister Steven Mac Andrew, die speciaal voor deze activiteit aanwezig was in Coronie, heeft aangegeven dat het goed is om het jeugdbeleid in de verschillende districten vorm te geven. Hij heeft benadrukt dat samenwerking met alle betrokkenen van belang is om  op basis van de gevoerde discussies en aangekaarte issues aldaar,  gericht beleid te voeren. De bewindsman ziet goede samenwerking als een noodzaak om de issues aan te pakken en het jongerenbeleid in Coronie naar grotere hoogte te tillen. De bewindsman gaf eveneens aan dat in het traject van dit landelijk project tot dusver naar voren is gekomen dat jongeren behoefte hebben aan multifunctionele centra waar zij vooral na schooltijd een veilige plek hebben, waar zij voor een variëteit  aan activiteiten en bezigheden terecht kunnen. Voor wat betreft de aandacht die gevraagd is voor specifieke jeugdissues in Coronie, waaronder hangjongeren, alcoholgebruik onder jongeren en tienerzwangerschappen, zal  volgens de minister spoedig actie worden ondernomen.  De minister verwacht van alle betrokkenen in het district een all hands on deck benadering om de issues aan te pakken. Hij beschouwt  duurzame samenwerking als voorwaarde om niet alleen in Coronie, maar landelijk de issues rakende de jeugd aan te pakken.

De directeur van Jeugdzaken, Genti Mangroe, zei in haar toespraak dat zij zich ervan bewust is, dat de issues waarmee jongeren te kampen hebben de nodige aanpak behoeven. Zij weet dat de acute issues per district kunnen verschillen, waardoor zij het noodzakelijk acht dat actieve organisaties en personen in het district worden geconsulteerd, maar ook worden betrokken om de problemen in het district het hoofd te bieden. Zij is ervan overtuigd dat een goede samenwerking tussen de overheidsinstanties en de maatschappelijke organisaties, zal leiden tot doelgerichte oplossingen. De districtscommissaris van Coronie, Maikel Winter, heeft zijn tevredenheid geuit over de  projecten die het ministerie uitvoert in zijn district.  Hij is blij dat deze niet alleen de gemeenschap in Coronie, maar in het bijzonder  de ontwikkeling van de jeugd ten goede komt.

Ook de onderdirecteur Jeugdcentra, Meryl Maes, heeft in haar presentatie de focus gelegd op het jeugdbeleid en de rol van Jeugdcentra met betrekking tot verschillende vraagstukken in het district.  Jolanda Hasselbaink die vanuit Jeugdcentra belast is met activiteiten van Jeugdcentra in Coronie en het Jeugdraadslid van Coronie, Sercheenio Moeljakartadie, die tevens voorzitter is van de jongerenorganisatie  “Kinderen van vandaag ”, zijn blij met dit project  en staan goed partnerschap met alle betrokkenen voor. Zij wensen een duurzame aanpak van de jeugdissues in Coronie. 

Paramaribo, 29 april 2024

Communicatie Unit

Ministerie van Arbeid Werkgelegenheid & Jeugdzaken

Een fotomoment van het symposium over jeugdontwikkeling dat AWJ heeft gehouden in Coronie.