Share on facebook
Facebook
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on linkedin
LinkedIn

Ministerie van Arbeid, Werkgelegenheid en Jeugdzaken

Het Ministerie van Arbeid Werkgelegenheid & Jeugdzaken (AWJ) heeft op woensdag 12 juli 2023, in samenwerking met het commissariaat Wanica Zuid-Oost een voorlichtingssessie gehouden over de arbeidswetgeving. Tijdens de sessie waren onder andere aanwezig bestuursambtenaren van het commissariaat, districtsraadsleden (DR’s) en ressortraadsleden (RR’s) van het district Wanica. De sessie was ook bedoeld voor ondernemers en werkgevers in het district, maar die waren afwezig. 

Aan het begin van deze gelegenheid heeft het hoofd van het Bureau Wetgeving op het ministerie, Wihtley Lodik, aangegeven dat in de afgelopen jaren tal van nieuwe arbeidswetten in werking zijn getreden en bestaande arbeidswetten zijn vernieuwd. Tegen deze achtergrond is het ministerie volgens haar aangevangen om landelijk voorlichting te geven over deze wetten aan gerichte doelgroepen, in het bijzonder werkgevers en werknemers met de bedoeling dat Decent Work meer en meer ingang vindt op de werkvloer. De bestuursambtenaren en de gekozen volksvertegenwoordigers op ressort- en districtsniveau vormen volgens haar ook een doelgroep om te worden voorgelicht, omdat zij dagelijks in het veld zijn en als eerste geconfronteerd kunnen raken met overtredingen van de arbeidswetgeving in hun district. In dergelijke gevallen kan volgens haar kennis over de arbeidswetgeving helpen bij de beoordeling van overtredingen die gerapporteerd kunnen worden aan de Arbeidsinspectie.

De participanten hebben veel gehad aan de sessie en ze denken dat ze nu sneller arbeidsovertredingen kunnen herkennen, waardoor gerichte informatie aan de Arbeidsinspectie kan worden doorgespeeld. De participanten hebben tijdens de sessie hun ervaringen gedeeld over wat ze tegenkomen in het veld op het vlak van arbeid. Zo raken zij geconfronteerd met klachten over vooral lonen die niet eens het niveau hebben van het wettelijk vastgesteld algemeen minimumloon. Volgens hen maken vooral de winkeliers zich hieraan schuldig. De aangehoorde ervaringen en klachten zullen onder de aandacht worden gebracht van de Arbeidsinspectie die op haar beurt op onderzoek zal uitgaan. Aan het commissariaat is na de sessie, enkele exemplaren verstrekt van de twee gidsen over de arbeidswetgeving in Suriname, twee bundels van de  arbeidswetgeving en een aantal folders over de verschillende arbeidswetten. De bedoeling is dat de bestuursambtenaren deze inlezen om thuis te raken in de materie.

De inleiders van de sessie waren de juristen: Wihtley Lodik, hoofd Bureau Wetgeving; Jean Moerawi, fungerend hoofd afdeling Vergunningen Intermediairs; Kayleigh Cramer-Lioe-Awan fungerend hoofd CAO en Raviena Barhoe, Juridisch medewerker op het Bureau Wetgeving. De eerstvolgende voorlichtingssessie zal plaatsvinden op maandag 17 juli 2023 bij het commissariaat Wanica Noord-West.

Paramaribo, 14 juli 2023

Communicatie Unit

Ministerie van Arbeid Werkgelegenheid & Jeugdzaken

AWJ geeft voorlichtingssessie over de arbeidswetgeving aan bestuursambtenaren van het commissariaat Wanica Zuid-Oost