Share on facebook
Facebook
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on linkedin
LinkedIn

Ministerie van Arbeid, Werkgelegenheid en Jeugdzaken

AWJ en vaste Commissie DNA brengen werkbezoek aan Staatsolie

De Minister van Arbeid Werkgelegenheid en Jeugdzaken (AWJ) heeft vrijdag 11 augustus 2023 vergezeld van de Vaste Commissie Arbeid, Werkgelegenheid & Jeugdzaken van de Nationale Assemblee een werkbezoek gebracht aan Staatsolie Maatschappij Suriname N.V. De bewindsman was zijdens het ministerie ondermeer vergezeld door de Inspecteur-Generaal van de Arbeidsinspectie, Rowan Noredjo. Het werkbezoek bestond uit het aandoen van Staatsolie Raffinaderij Tout Lui Faut en Staatsolie Sarah Maria Operations. Op de locaties werd de gezamenlijke delegatie van zowel het ministerie als DNA ontvangen door de respectievelijk de Managing Director, Anand Jagesar, en Director Upstream, Rekha Bissumbhar.

Op beide locaties heeft minister Mac Andrew kort een toelichting gegeven op het bezoek. Het ministerie is volgens hem enkele jaren geleden begonnen met de modernisering van de arbeidswetgeving en hoewel dit proces nog gaande is, is het volgens hem belangrijk dat zowel de uitvoerende macht als de wetgevende macht zich in de praktijk oriënteren. Tegen deze achtergrond vindt hij het van fundamenteel belang dat de uitvoerende macht en wetgevende macht gezamenlijk de impact van wetgeving nagaan door het brengen van werkbezoeken aan bedrijven. Deze gezamenlijke bezoeken bieden volgens hem beide machten een unieke kans om zich te oriënteren in de actuele arbeidsomstandigheden en in de naleving van arbeidswetten. Over Staatsolie als werkgever sprak hij veel lof uit. Hij stelde het bedrijf als voorbeeld voor werkgevers in ons land, want het bedrijf biedt volgens hem progressieve en goede arbeidsvoorwaarden, terwijl de arbeidsomstandigheden van uitstekend niveau zijn.

Volgens Mac Andrew kan vooral op het vlak van OHS het bedrijf als model worden gesteld voor andere bedrijven. Onlangs had hij in DNA nog de nadruk gelegd op Veiligheid, Gezondheid en Welzijn voor alle werkenden. Intussen heeft hij een commissie geïnstalleerd voor twee jaren om te geraken tot aanscherping van het beleid op deze gebieden, maar ook om invulling te geven aan de veiligheidsconventies, namelijk het Verdrag inzake Veiligheid en Gezondheid op het Werk, 1981 (No. 155) en het Verdrag inzake Bevordering van Veiligheid en Gezondheid op het Werk, 2006 (No. 187), welke door de International Labour Conference (ILC) in 2022 zijn verheven tot fundamentele conventies. In dit verband dient volgens hem specifieke wetgeving noodzakelijk te zijn en waarvoor hij de medewerking en ondersteuning van DNA nodig zal hebben.

De directie van Staatsolie heeft uitleg gegeven over de arbeidsverhoudingen, arbeidsomstandigheden en veiligheidsmaatregelen binnen het bedrijf. Deze zijn volgens de directie goed te noemen wat komt door het sterke partnerschap tussen de directie en de vakbond als de vertegenwoordiger van het personeel. Ook is er inzicht verschaft in de diverse productieprocessen bij de verwerking van ruwe olie tot eindproducten en het daarbij toegepaste OHS-beleid. Het feit dat het bedrijf in staat is een aanzienlijke bijdrage te leveren aan de Surinaamse economie, komt volgens de directie, omdat het bedrijf voldoet aan de arbeidsstandaarden, waardoor het personeel gemotiveerd en in alle rust kan werken aan de productie. In de komende vijf jaar zal het bedrijf met zijn activiteiten in de offshore-sector, werkgelegenheid bieden aan vele lokale bewoners.

Paramaribo, 14 augustus 2023

Communicatie Unit,

Ministerie van Arbeid Werkgelegenheid & Jeugdzaken

Gezamenlijk werkbezoek van een delegatie van het ministerie van AWJ onder leiding van minister Steven Mac Andrew, en de vaste DNA-commissie AWJ onder leiding van Harriët Ramdien, aan Staatsolie Maatschappij Suriname N.V