Share on facebook
Facebook
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on linkedin
LinkedIn

Ministerie van Arbeid, Werkgelegenheid en Jeugdzaken

AW&J en UNICEF maken zich sterk voor preventie onder jongeren

Minister Rishma Kuldipsingh van Arbeid, Werkgelegenheid en Jeugdzaken (AW&J) heeft de vertegenwoordiger van het Kinderfonds van de Verenigde Naties in Suriname (UNICEF),  Patrick Matala, ontvangen voor een beleefdheidsbezoek. Bij deze gelegenheid hebben partijen van gedachten gewisseld over gebieden van eventuele samenwerking in het belang van het Surinaams kind. De geïdentificeerde gebieden kunnen in grote lijnen worden samengevat in: de bestrijding van kinderarbeid en het bevorderen van jeugdparticipatie in het maatschappelijk gebeuren.

Het belang van preventieve bewustwording onder jeugdigen werd ook door allebei benadrukt, vooral tegen de achtergrond van de vele verleidingen die jeugdigen op hun pad tegenkomen. Met de bedoelde preventie zal worden nagestreefd dat kinderen, verleidingen weerstaan door de juiste keuzes te maken in het leven. Het zal hierbij gaan om doelbewuste beleidsacties vanuit het ministerie. De kennismaking met de topman van UNICEF heeft op dinsdag 15 september 2020 plaatsgevonden.

Beleefdheidsbezoek van de  UNICEF vertegenwoordiger Patrick Matala aan Minister Kuldipsingh

Minister Rishma Kuldipsingh van Arbeid, Werkgelegenheid en Jeugdzaken (AW&J) heeft de vertegenwoordiger van het Kinderfonds van de Verenigde Naties in Suriname (UNICEF),  Patrick Matala, ontvangen voor een beleefdheidsbezoek. Bij deze gelegenheid hebben partijen van gedachten gewisseld over gebieden van eventuele samenwerking in het belang van het Surinaams kind. De geïdentificeerde gebieden kunnen in grote lijnen worden samengevat in: de bestrijding van kinderarbeid en het bevorderen van jeugdparticipatie in het maatschappelijk gebeuren.

Het belang van preventieve bewustwording onder jeugdigen werd ook door allebei benadrukt, vooral tegen de achtergrond van de vele verleidingen die jeugdigen op hun pad tegenkomen. Met de bedoelde preventie zal worden nagestreefd dat kinderen, verleidingen weerstaan door de juiste keuzes te maken in het leven. Het zal hierbij gaan om doelbewuste beleidsacties vanuit het ministerie. De kennismaking met de topman van UNICEF heeft op dinsdag 15 september 2020 plaatsgevonden.

De geïdentificeerde samenwerkingsgebieden zullen middels technische samenwerking en capaciteitsversterking, Suriname dichterbij de realisatie moeten brengen van de 17 duurzame ontwikkelingsdoelen die staan op de Agenda 2030 van de Verenigde Naties (VN). De meeste van deze doelen hebben direct of indirect betrekking op de behoeften en rechten van kinderen. Het gaat om doelen als het beëindigen van armoede en toegang tot kwalitatief onderwijs.  Ten aanzien van capaciteitsversterking is de focus gericht op trainingen op het gebied van onder andere: planning, budgetteren, monitoren en evalueren. Data en statistieken  over onderwerpen gericht op de doelgroep worden door Unicef beschikbaar gesteld, zodat het ministerie mede op basis daarvan het jeugdbeleid kan afstemmen.

Minister Kuldipsingh heeft de vertegenwoordiger van UNICEF geïnformeerd over haar inspanningen om te voorkomen dat kinderen zwichten voor de vele verleidingen. Zo noemde ze de voorlichtingsprogramma’s van het ministerie gericht op jeugdigen en die een groot bereik hebben onder de groep. De onderwerpen die onder andere haar aandacht hebben zijn:  suïcide, internet gebruik, gevaarlijke games, tienerzwangerschap, kinderarbeid, seksueel misbruik en kindermishandeling. Afgezien van voorlichtingsprogramma’s zal ze zich beleidsmatig inzetten voor  een multi-sectorale benadering, waarbij alle stakeholders gericht op de jeugd betrokken zullen worden voor het ontwikkelen van een strategisch preventieplan.

Paramaribo, 15 september 2020

Ministerie van Arbeid, Werkgelegenheid & Jeugdzaken