Share on facebook
Facebook
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on linkedin
LinkedIn

Ministerie van Arbeid, Werkgelegenheid en Jeugdzaken

AWJ en stichting SukruPatu Saramacca tasten samenwerking af gericht op suïcidepreventie bij jongeren

Minister Steven Mac Andrew van Arbeid Werkgelegenheid en Jeugdzaken (AWJ), heeft op maandag 26 september 2022 een onderhoud gehad met de directie van de stichting SukruPatu Saramacca die een bijdrage wenst te leveren aan suïcidepreventie bij jongeren. De minister had drie weken geleden, tijdens de presentatie van de resultaten van het onderzoek naar suïcidaal gedrag van jongeren tussen 16 en 25 jaar alle stakeholders opgeroepen om de handen in elkaar te slaan om te voorkomen dat personen, in het bijzonder jongeren, nog langer onnodig een einde maken aan hun leven. De bewindsman was daarom ingenomen met het verzoek van de stichting om haar plan te ontvouwen voor hem en de directeur van Jeugdzaken, Genti Mangroe.

Uit de uiteenzetting van de stichting is gebleken dat ze een aantal documentaires wenst te maken over suïcide, hoe suïcidaliteit bespreekbaar te maken, hoe suïcidaal gedrag te herkennen is bij een jongere, en hoe zelfdoding te voorkomen. De bedoelde documentaires hebben tot doel suïcidepreventie bij zowel jongeren als ouders, middels voorlichting en bewustwording over hoe in actie te komen als suïcidaal gedrag eenmaal wordt herkend. Afgezien van de inhoud van de documentaires is er ook gesproken over de kosten die gemoeid gaan met de productie en uitzending. 

Minister Mac Andrew bedankte de stichting voor het initiatief en voor de betrokkenheid bij het onderwerp. Het ministerie is doende om in het kader van suïcidepreventie bij jongeren een inventarisatie op te maken van welke stakeholder wat zal doen en hoe de verscheidene preventieactiviteiten te stroomlijnen in het belang van de efficiëntie, effectiviteit en coördinatie. Alle initiatieven en activiteiten die aansluiten op het jeugdbeleid verwelkomt hij, zo ook de documentaires van de stichting die in voorbereiding zijn.  De oplossing voor het probleem van zelfdoding onder jongeren geniet volgens de bewindsman de hoogste prioriteit door te werken aan de mentale gezondheid van jongeren, waarbij voorlichting en bewustwording een aanzet zijn tot de gewenste preventie. Het ministerie heeft volgens de minister ook plannen in voorbereiding om suïcidepreventie uit te voeren met stakeholders.

Mac Andrew benadrukte dat er middels dialoog, samenwerking en partnerschap, het beoogde doel snel bereikt kan worden. Intern zal daarom worden nagegaan hoe met de stichting SukruPatu Saramacca samengewerkt kan worden aan de realisatie van de documentaires. De stichting was vertegenwoordigd door Roy Zondervan (directeur) en de heren John Slagveer en Viekash Jageswan.  Stichting SukruPatu Saramacca houdt zich bezig met sociale projecten gericht op de jeugd.  

Paramaribo, 27 september 2022

Communicatie Unit

Ministerie van Arbeid Werkgelegenheid & Jeugdzaken