Share on facebook
Facebook
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on linkedin
LinkedIn

Ministerie van Arbeid, Werkgelegenheid en Jeugdzaken

AW&J empowert tienermoeders om levensdoelen te halen

Het Ministerie van Arbeid, Werkgelegenheid & Jeugdzaken (AW&J), heeft in samenwerking met Jamaata Education Center, een ICT-project voor tienermoeders afgerond. De jonge moeders zijn in een periode van een maand getraind in een computerpakket bestaande uit vier softwareprogramma’s, namelijk: Windows, Word, Excel en PowerPoint. Ze mochten hun certificaat op vrijdag 20 mei in ontvangst nemen. Het gaat om een groep van 41 jonge moeders, waarvan nog 9 trainees de training moeten afronden.  

De jonge vrouwen zijn nu in staat om tekst in te voeren en data te verwerken, als ook presentaties in elkaar te zetten. Afgezien van de opgedane software kennis, hebben de dames ook computervaardigheden geleerd zoals: het gebruik van de computer, het maken van bestanden op de computer en het omgaan met internet. De opgedane kennis en vaardigheden kunnen de moeders toepassen in het maken van hun schoolopdrachten en eventueel in het volgen van online-onderwijs. Ook kunnen de skills goed van pas komen als de tienermoeders de arbeidsmarkt wensen te betreden om een job te bemachtigen.

Bij deze gelegenheid hebben de directeur van Jeugdzaken, Genti Mangroe, en de fungerend onderdirecteur van de Nationale Jongeren Aangelegenheden (NJA), Madhoeri Moenesar, de jonge moeders toegesproken.  Beide hebben het belang benadrukt, waarom het ministerie zich inzet voor deze groep. Middels bewustwording, training en begeleiding, wenst het ministerie volgens hen mogelijkheden te creëren voor deze groep om de school af te maken of om verder te studeren. Ook wenst het ministerie de kansen op de arbeidsmarkt te vergroten voor deze groep.

De groep werd aangemoedigd om niet bij de pakken neer te zitten, maar om de kennis en vaardigheden te benutten voor de eigen ontwikkeling waardoor ze kunnen gaan werken aan de realisatie van hun levensdoelen. De jonge moeders werden vooral opmerkzaam gemaakt dat zij zich bewust moeten zijn van hun seksuele -en reproductieve gezondheid, temeer ze jong zijn en nog een heel leven voor zich hebben. De directeur en onderdirecteur hebben de garantie gegeven dat het ministerie zich te allen tijde zal inzetten voor de verdere ontwikkeling van deze moeders.

Jennifer Landveld-Amaata, directeur van Jamaata Education Center, is erg tevreden met het bereikte resultaat. Zij heeft haar dank uitgesproken aan het ministerie en heeft de cursisten op het hart gedrukt om de opgedane kennis goed te gebruiken en zich verder te ontwikkelen. Om de jonge moeders in de gelegenheid te stellen, dat ze zich ten volle konden wijden aan de training, heeft het ministerie gezorgd voor kinderoppas ter plekke gedurende de training.    

Zittend Vlnr: Madhoeri Moenesar (Fungerend onderdirecteur Nationaal Jongeren Aangelegenheden), Genti Mangroe (directeur Jeugdzaken), Jennifer Landveld-Amaata (directeur Jamaata Education Center), Ruth Filemon (gemeenschapsontwikkelingsmedewerker). Op de achtergrond zijn de tienermoeders en personeel van Project Scholieren Moeders waaronder, Xanseviera Amattaram (uiterst links eerste rij staand) en Emelia Sanwikara (eerste rij staand in het midden).

Paramaribo, 23 mei 2022

Communicatie Unit

Ministerie van Arbeid, Werkgelegenheid & Jeugdzaken