Share on facebook
Facebook
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on linkedin
LinkedIn

Ministerie van Arbeid, Werkgelegenheid en Jeugdzaken

AW&J brengt publikatie‘beroepsopleidingen in Suriname 2021’ uit

Minister Rishma Kuldipsingh van Arbeid, Werkgelegenheid en Jeugdzaken (AW&J) heeft de tweede editie van de beroepengids getiteld “Beroepsopleidingen in Suriname” in ontvangst genomen. De publicatie is gefinancierd door de Basic Needs Trust Fund (BNTF)-  Caribbean Development Bank (CDB). De beroepengids zal als instrument worden gebruikt om personen te stimuleren om zich verder te laten scholen, zodat de kwaliteit van het beschikbare arbeidspotentieel wordt verbeterd. De onderdirecteur van het Onderdirectoraat Arbeidsmarkt, Naomi Esajas – Friperson, heeft het eerste exemplaar op maandag 10 januari overhandigd aan minister Kuldipsingh. De eerste editie van de beroepengids was in 2008 uitgebracht.

De onderdirecteur van het Onderdirectoraat Arbeidsmarkt, Naomi Esajas – Friperson overhandigt de beroepengids aan minister Kuldipsingh

Tirlotma Marhe- Kewal, waarnemend hoofd van de afdeling  Arbeidsstatistieken, heeft tijdens een korte presentatie over de inhoud van de beroepengids aangegeven dat de gids vooral jongeren zal stimuleren om zich gericht verder te laten scholen. 

Onderdirecteur Esajas – Friperson, geeft aan dat  de aanleiding voor deze pulicatie ligt bij het feit dat het ministerie verantwoording draagt voor het bevorderen van deelname van personen aan het arbeidsproces. Deze gids onderscheidt zich van andere studiegidsen, daar de aard van het beroep waarvoor opleidingsmogelijkheden bestaan, als uitgangspunt is gekozen en niet de aard van de scholings- en trainingsinstellingen. Onderdirecteur Esajas – Friperson spreekt de hoop uit dat deze editie  een meerwaarde geeft aan de mensen die op de arbeidsmarkt zullen gaan met name jeugdigen. Zij moeten weten welke richting zij moeten opgaan als zij een bepaald beroep willen uitoefenen. Bijzonder in deze editie is dat behalve de duur en de toelatingseisen ook het beroepsprofiel wordt aangegeven. Naast het beroepsprofiel, hetgeen inhoudt een beschrijving van het beroep, is er ook aangegeven  waar men op die arbeidsmarkt te werk gesteld kan worden na de opleiding te hebben afgerond. Door haar is ook benadrukt dat inhoud en vormgeving van  deze gids  mede onder coördinatie van de afdeling Arbeidsstatistieken  met de directe ondersteuning van de afdeling Arbeidsmarktontwikkeling, de Communicatie Unit AW&J en het Onderdirectoraat Juridische en Internationale zaken tot stand is gekomen.

Jaswant Doekharan, Program Manager van het BNTF-9, heeft aangegeven dat de 2de editie van de beroepengids meer beroepen en informatie bevat dan de eerste editie. Volgens hem is het inderdaad een instrument voor met name jongeren waarbij de gids een overzicht geeft van de opties die er zijn van opleidingen tot beroepsprofielen. Directeur Jeugdzaken, Genti Mangroe, zegt dat met de publicatie van de beroepengids er voorzien wordt in de behoefte van degenen die onder andere studeren en op zoek zijn naar een baan en zeker van toegevoegde waarde zal zijn voor de arbeidsmarkt. Zij heeft meegegeven om de informatie te digitaliseren om die zoveel als mogelijk makkelijk toegankelijk te maken voor vooral de jongeren.

Minister Kuldipsingh is zich ervan bewust dat er continue veranderingen qua aanbod van opleidingen plaatsvindt. De minister noemt de publicatie van de 2de editie een mijlpaal die als richtlijn kan dienen voor de samenleving op het gebied van studie en de arbeidsmarkt. De bewindsvrouwe benadrukt dat het van belang is om informatie beschikbaar te stellen ten behoeve van degenen die studeren en een beroep moeten kiezen. Zij is er ook voorstander van om een ieder te blijven stimuleren om bewuste keuzes te maken voor het kiezen van een opleiding of een baan. De scholen, ministeries en andere relevante actoren zullen voorzien worden van een exemplaar.

 De beroepengids getiteld “Beroepsopleidingen in Suriname”

Paramaribo, 10 januari 2022

Communicatie Unit

Ministerie van Arbeid, Werkgelegenheid & Jeugdzaken