Share on facebook
Facebook
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on linkedin
LinkedIn

Ministerie van Arbeid, Werkgelegenheid en Jeugdzaken

Arbeidsadviescollege opnieuw bemenst en geïnstalleerd

Minister Soewarto Moestadja van Arbeid heeft het Arbeidsadviescollege (AAC) opnieuw bemenst en geïnstalleerd voor de periode 2020 -2021. In het belang van een vlotte voortzetting van de werkzaamheden met betrekking tot het completeren van het proces om de verouderde arbeidswetgeving te moderniseren, heeft de minister de voorzitter van het afgelopen college, Jurgen Tamsiran, herbenoemd tot voorzitter. Hij is van huis uit advocaat. Onder leiding van Tamsiran is het college in 2018 voortgegaan met  het moderniseringsproces van de arbeidswetgeving dat door Moestadja is ingezet in 2015.

Het AAC bestaat uit vertegenwoordigers van de sociale partners en speelt een belangrijke rol bij de voorbereiding en herziening van arbeidswetten.  Aangezien dit college inspraak verschaft aan de vertegenwoordigers van zowel werkgevers als werknemers dient de minister van Arbeid rekening te houden met de zienswijze van deze partners nog voordat een wetsproduct aan de Raad van Ministers kan worden voorgelegd ter goedkeuring. Bij de installatie heeft de minister het vorig college geprezen voor zijn voortvarendheid en tempo bij het becommentariëren van wetsproducten. Op vier wetten na is de arbeidswetgeving volledig gemoderniseerd. Hij doet een beroep op het pas geïnstalleerd college om met dezelfde doortastendheid het sluitstuk van het moderniseringsproces te volvoeren. De vier wetten die nog op de agenda van het ACC staan ter becommentariëring zijn: Arbeid door Vreemdelingen, de Surinaamse Ongevallenregeling (SOR), de Vakantiewet en de Werknemersregistratiewet. De minister is ervan bewust dat in de resterende weken van de huidige zittingsperiode van het parlement er geen ruimte meer zal zijn om deze wetten nog in behandeling te nemen en goed te keuren, maar hij vindt dat in het belang van ‘waardig werk voor iedereen’ nu al alle voorbereidingen getroffen moeten worden voor de nieuwe regering. 

Modernisering van de arbeidswetgeving is volgens Moestadja noodzakelijk geweest vanwege de grote veranderingen die zich in de loop der jaren hebben voorgedaan op het vlak van arbeid en economie in Suriname. De huidige arbeidsverhoudingen en ontwikkelingen op de arbeidsmarkt verschillen hemelsbreed met de situatie van 80 jaren geleden toen de arbeidswetgeving zich begon te ontwikkelen in ons land. Met de modernisering is de arbeidswetgeving in lijn gebracht met de standaarden van Internationale Arbeidsorganisatie (ILO) op het vlak van decent work  (fatsoenlijk werk.

In het AAC hebben zitting: Jurgen Tamsiran (voorzitter), Glenn Piroe (plaatsvervangend voorzitter/overheid/Arbeid), Rowan Noredjo (overheid/Arbeid), Dusty Santokhi-Karijadrana (overheid/Justpol), Imrick Edam (Moederbond), Jerrel Zeegelaar (PWO), Anita Coutinho (CLO), Claudette Etnel (C.47), Genevieve Sairras (VSB), Humphrey Schurman (VSB), Diana Ensberg (ASFA) en Diana Halfhide (ASFA), Genti Mangroe (secretaris) en Wihtley Lodik (plaatsvervanger secretaris). De voorzitter van het college moet volgens de wet op het AAC  een onafhankelijke persoon zijn die niet mag behoren tot een van de sociale partners. Het hoofd van de Arbeidsinspectie en de onderdirecteur van Juridische en Internationale Zaken van het ministerie van Arbeid hebben qualitate qua zitting in het AAC en een van deze functionarissen wordt volgens gebruik aangewezen als de plaatsvervangend voorzitter. Het AAC is in de jaren tachtig ingesteld ter bevordering van arbeidsvrede in ons land.

Paramaribo, 6 maart 2020

Communicatie Unit

Ministerie van Arbeid

De pas geïnstalleerde leden van het Arbeidsadviescollege (AAC)