Share on facebook
Facebook
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on linkedin
LinkedIn

Ministerie van Arbeid, Werkgelegenheid en Jeugdzaken

Arbeid geeft toestemming langere werktijden i.v.m. komende feestdagen

In verband met de komende feestdagen mogen bepaalde bedrijven traditiegetrouw hun personeel 11 tot 13 uren per dag inzetten om arbeid te verrichten. Hiertoe heeft het ministerie van Arbeid een Algemene Overwerkvergunning uitgevaardigd die betrekking heeft op winkels, bakkerijen en een deel van horecabedrijven. Hiermee kunnen deze bedrijven inspelen op de verwachte drukte rondom kerstdagen en de jaarwisseling. Het ministerie is bekend met de behoefte van bedrijven in bepaalde sectoren naar langere werktijden in deze periode van het jaar.

De Algemene Overwerkvergunning  heeft betrekking op de periode van 16 december tot en met 30 december, met uitzondering van de dagen 22, 24, 25, 26 en 29 december 2019. In deze periode is het toegestaan om het personeel van onder andere winkels, cafés, en restaurants maximaal 11 uren per dag arbeid te laten verrichten, terwijl de werknemers van brood- en banketbakkerijen tot 13 uren per dag arbeid mogen verrichten. Indien de werkgever in deze periode  “ploegendienst” prevaleert boven “overwerk” dient hij evenwel schriftelijk “Goedkeuring Werktijdenregeling” te hebben van het hoofd van de Arbeidsinspectie. Ploegendienst of werken in shiftverband houdt in dat de werkgever zijn werknemers in ploegen laat werken. In dat geval mag het personeel niet langer werken dan 8½ uur per dag of 48 uren per week.

Het ministerie wenst te benadrukken dat de Algemene Overwerkvergunning geen vrijbrief is naar werkgevers toe om in strijd te handelen met de bepalingen die betrekking hebben op overwerkvergoeding. Voor overwerk dient minimaal anderhalf maal het vastgesteld loon te worden betaald. Indien bedrijven een specifieke overwerkvergunning hebben voor de zon- en feestdagen dienen ze hun werknemers tenminste tweemaal het vastgestelde loon te betalen. Deze regeling geldt ook voor personen die in ploegendienst zijn geroosterd voor de zon- en feestdagen. Daarboven dient de werknemer in dezelfde werkweek ook nog een andere vrije dag toegekend te krijgen. Indien het een werknemer in deze periode niet goed uitkomt om langer te werken, kan goed werkgeverschap een uitkomst bieden. Het zou niet correct zijn om voor het belang van de werkgever een groot belang van de werknemer te schenden door die te sommeren langer arbeid te verrichten. Het ministerie vraagt werkgevers om rekening te houden met sociale verplichtingen van hun werknemers. 

Bedrijven die opereren in sectoren die niet opgenomen zijn in de Algemene Overwerkvergunning dienen normaal overwerkvergunning aan te vragen bij de Arbeidsinspectie als de behoefte daartoe aanwezig is. De Arbeidsinspectie zal streng erop toezien dat werkgevers het maximaal  aantal werkuren niet overschrijden. Tevens zal strenge controle worden uitgeoefend op de naleving van de bepalingen die betrekking hebben op overwerkvergoeding. Ook zal op worden toegezien dat werknemers minimaal een halfuur schaften, telkens als ze om de vijf uren arbeid hebben verricht.   

Paramaribo, 06 december 2019

Communicatie Unit

Ministerie van Arbeid