Share on facebook
Facebook
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on linkedin
LinkedIn

Ministerie van Arbeid, Werkgelegenheid en Jeugdzaken

Alle statements van Arbeid over COVID-19

COVID-STATEMENT (DERDE) UITGESPROKEN OP 20 MAART 2020

Dames en heren,

Het ministerie van Arbeid wenst wederom onder de aandacht te brengen dat indien bedrijven uit voorzorg besluiten om tot sluiting over te gaan, de doorbetaling van het loon aan het personeel overeind blijft. Op werkgevers wordt een dringend beroep gedaan om bij het overwegen van sluiting rekening hiermee te houden en in overleg te treden met hun personeel of een vertegenwoordiging van het personeel.

Ik dank U

COVID-STATEMENT (TWEEDE) UITGESPROKEN OP 19 MAART 2020

Dames en heren,

De informatie heeft het ministerie bereikt dat door de ontstane situatie bepaalde werkgevers hun personeel verplichten om verlof op te nemen. Echter kan verlof alleen in overleg worden opgenomen tussen werkgever en werknemer. De werkgever mag de werknemer dus niet verplichten verlof op te nemen. Indien de werknemer bereid was zijn arbeid te verrichten, maar de werkgever maakt geen gebruik daarvan blijft het recht op loon voortbestaan.

Het ministerie van Arbeid zal optreden tegen werkgevers die misbruik wensen te maken van de ontstane situatie. Werknemers die klachten hebben of ontslag is aangezegd om wat voor reden dan ook mogen per heden hun klacht doen op het emailadres: covid.arbeid@gov.sr Er is een speciaal intake formulier ontwikkeld dat te vinden is op de website van het ministerie van Arbeid ( www.atm.gov.sr). Op de website van het ministerie van Arbeid zijn de telefoonnummers van de Arbeidsinspectie te vinden.

Voor dit moment adviseren wij aan zowel werkgevers als werknemers om in alle redelijkheid met elkaar in gesprek te gaan om te geraken tot oplossingen voor issues die nu spelen tussen partijen.

Ik dank u

COVID-STATEMENT (EERSTE) UITGESPROKEN OP 16 MAART 2020

Dames en heren,

Op 11 maart 2020 verklaarde de Wereldgezondheidsorganisatie het Covid-19 (coronavirus) als pandemie. Sedertdien zijn alle inspanningen van de regering gericht op het inperken van verspreiding van het Coronavirus in ons land. Aangezien de werkplek een potentiele plek kan zijn voor overdracht van het virus, is het ministerie van Arbeid genoodzaakt de volgende instructies uit te vaardigen.

  1. Algemene instructies
  2. Veilige werkomgeving

Werkgevers dienen meer dan ooit te zorgen voor een gezonde en veilige werkomgeving om overdracht van het Coronavirus op de werkplek te voorkomen. Er dienen voldoende schone wasbakken te zijn met zeep waardoor werknemers regelmatig de handen kunnen wassen. Onderkend wordt dat handen schudden een bekende Surinaamse manier is op de werkplek om elkaar te begroeten. Werknemers moeten worden verboden om voorlopig handen te schudden om verspreiding van het virus tegen te gaan. Bijvoorbeeld zwaaien of Namasté (hindoeïstisch gebaar om te groeten) kan voorlopig worden gestimuleerd als begroeting op de werkplek. Ook moeten bureaus, tafels, toetsenborden, deurklinken en andere vaak aangeraakte oppervlaktes regelmatig schoongemaakt worden met desinfectiemiddel. Kassa medewerkers en met name pompbedienden, dienen erop te worden gewezen om strak de hand te houden aan hygiëne instructies van het ministerie van Volksgezondheid. Bij elke cash transactie dienen zij de handen te ontsmetten. Hand sanitizers dienen beschikbaar te worden gesteld. Geld transacties dienen zoveel als mogelijk te geschieden via mobiele betalingssystemen als Uni5pay en Mopé. Werkgevers worden voorts aangeraden:

  1. Risico-analyses te maken en maatregelen door te voeren.

– bewust te zijn van de spreiding van hoestdruppels; Promoot goede hoest- en nieshygiëne:

Nies of hoest in een papieren zakdoek en gooi hem daarna weg in een vuilbak met deksel.

Hebt u geen zakdoek? Nies dan in de boeg van de elleboog en niet in de handen.

Raak zo weinig mogelijk met de handen het gezicht, mond of neus aan.

– werkplekken schoon en gedesinfecteerd te houden;

– ook te letten op de bescherming van cliënten.

  1. Thuis werken / rouleersysteem

Werkgevers worden aangeraden om werknemers zoveel mogelijk van huis te laten werken of voert u tijdelijk gespreide werktijden in als thuiswerken niet mogelijk is. Als mensen zoveel mogelijk thuis werken komen ze minder in contact met anderen en zitten ze minder op plekken waar veel mensen tegelijkertijd aanwezig zijn.

  1. Zieke werknemers blijven thuis

Laat werknemers met milde verkoudheidsverschijnselen uit voorzorg thuisblijven om uit te zieken. In dit geval blijft de plicht gelden voor de werknemer om een attest te overleggen. Laat een familielid van de werknemer het attest bij de dokter afhalen en bezorgen voor de werkgever aangezien de zieke werknemer dit zelf niet mag doen. Een foto van het attest moet alvast per app verstuurd worden naar de werkgever, hetgeen ook veiliger is. Zijn uw werknemers ziek? Dan moeten ze thuis blijven, minstens tot 14 dag nadat de koorts is verdwenen. Maak een plan voor het geval een werknemer ziek wordt in uw onderneming en er een vermoeden is van een COVID-19-infectie. Stel vooraf vast welk protocol (werkafspraken) gehanteerd zal worden ingeval mensen zich ziek melden en hoe men in contact kan treden met de leiding van het bedrijf.

  1. Aanpassing werkwijze ministerie van Arbeid

Het ministerie van Arbeid maakt verder bekend dat in verband met de inspanningen van de regering gericht op het inperken van verspreiding van het Coronavirus in ons land, de dienstverlening van het ministerie per heden is aangepast. De aanpassing houdt in dat persoonlijk contact zoveel mogelijk wordt vermeden en dat daarom klachten voor de Arbeidsinspectie, ontslagmeldingen en aanvragen voor een Ontslagvergunning, aanvragen voor overwerkvergunning, goedkeuring van Werktijdenregeling, aanvraag of verlenging van werkvergunningen tot nader order dienen te geschieden per email op het adres: covid-19arbeid@hotmail.com. Werkgevers en werknemers dienen aanvragen voor advies en klachten zoveel mogelijk per e-mail of telefonisch te doen. De volgende telefoonnummers kunnen hiervoor gebruikt worden:

  1. 411301, 471660 en 472279 (Arbeidsinspectie);
  2. 471940 (Arbeid-Juridische en Internationale Zaken/Ontslagcommissie).
  3. 478911 of 8640051 (Afdeling Werkvergunning Vreemdelingen)

Op elk binnengekomen mailtje krijgt de verzender binnen (1) een dag reactie waarbij zal worden aangeven hoe de procedure van afhandeling zal geschieden. Afhankelijk van de urgentie en het karakter van uw geval kunt u worden uitgenodigd om fysiek aanwezig te zijn op het ministerie.

Ik dank u