President Santokhi streeft naar concrete resultaten voor jongerenontwikkeling Nickerie

Jongerenontwikkeling staat hoog op de agenda van de regering en heeft prioriteit in alle districten. President Chandrikapersad Santokhi heeft een vergadering gehad met de presidentiële werkgroep ‘Jongeren in Ontwikkeling voor het district Nickerie’. Tijdens dit overleg zijn onder andere de lopende projecten en de uitdagingen besproken. Aanwezig waren minister Parmanand Sewdien van Landbouw, Veeteelt en […]

President Santokhi opent nieuwe waterschapskantoren in Nickerie

In het kader van het Duurzame Landbouw Productiviteit Project heeft president Chandrikapersad Santokhi de officiële opening verricht en de sleutels overhandigd van 3 nieuwe waterschapskantoren aan de voorzitter van het waterschap Paradise Rajinder kumar Ramadhin. Dit project is 2 jaar terug gestart met het doel de productiviteit in de rijstsector omhoog te brengen en om […]

Minister Sewdien en de Indiase ambassadeur planten de kostbare Sandelhout plant

Vandaag is in de tuin van het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV) de kostbare Sandelhout plant geplant door de Indiase Ambassadeur Shankar Balachandran en minister Parmanand Sewdien. Het bezoek van de Indiase president, Droupadi Murmu, in verband met de viering van 150 jaar Hindoestaanse Immigratie heeft vele hoogtepunten aangetekend. De export van deze […]

LVV-minister: Boerenorganisaties aangespoord voor centrale aansturingsrol

Op uitnodiging van rijstboeren heeft minister Parmanand Sewdien van Landbouw,Veeteelt en Visserij (LVV) afgelopen zaterdag een werkbezoek aan Nickerie gebracht voor gedachtenwisseling omtrent kredietverstrekking vanuit het Nationaal Ontwikkelingsfonds voor Agribusiness (NOFA). Hij werd daarbij vergezeld door zijn directie en de leiding van het NOFA bestuur. De minister is twee weken geleden samen met de coöperatie […]

9 agro-ondernemers ondertekenen contract met LVV

In het kader van het Inter-American Development Bank (IDB) minor Fruits project met als activiteit: “Opzetten van demonstratie plotten en starten van Farmers Field School” zullen in verschillende districten van Suriname Farmer Field Schools worden opgestart. Met het oog hierop vond vandaag een ondertekening plaats tussen het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV) en […]

Leerlingen O.S. Pomona beplanten hun plantenkas samen met LVV

De Openbare School (O.S.) Pomona had vandaag als thema voor het 4e leerjaar “Beroependag.” Na een bezoek en demonstratie van de Brandweerlui en de Politie was het kersje van de taart voor het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV). “Jong ondernemerschap stimuleren in de landbouw is een van de beleidsdoelen van het ministerie van […]

Directoraat Veeteelt houdt een bewustmakingsactiviteit over vogelgriepvirusinfecties

Het directoraat Veeteelt van het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV) hield op vrijdag 9 juni j.l. een bewustmakingsactiviteit over de vogelgriepvirusinfecties die zich over het Zuid-Amerikaanse continent verspreiden. Zelfs Suriname, in zijn uniekheid is niet veilig voor deze dreiging, het is daarom dat het directoraat Veeteelt in een sessie haar stakeholders getracht heeft te informeren en […]

LVV, IICA en FAO schenken een schooltuin in Saramacca

Vandaag heeft de HC Pawel en de St. Thaddeusschool een plantenkas in gebruik genomen dat is opgezet middels het sub-project “02 Resilient School Feeding Program.” Het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV) is de hoofduitvoerder van het project en werkt samen met het ministerie van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur (OWC) om de schooltuinen te […]

Soedeschand Jairam: Realisatiegraad platform rijstsector 25% eerste jaar

“Het platform rijstsector welke in april 2022 door president Chandrikapersad Santhokie werd geïnstalleerd heeft gezorgd dat er een zekere mate van rust is ontstaan binnen de rijstsector,”  zegt voorzitter Soedeshchand Jairam vanuit het rijstdistrict Nickerie. Het is alom bekend dat de sector regelmatig in de publiciteit kwam vanwege geschillen tussen boeren en opkopers, tekorten van […]

Cozabo model voor rijstsector zegt minister Sewdien

Onder luid applaus hebben 27 boeren woensdagavond 7 juni 2023 blijk van waardering gegeven voor de wijze waarop minister Parmanand Sewdien van Landbouw, Veeteelt en Visserij de rijstsector, vooral de kleinlandbouw, wenst aan te pakken .Deze boeren hadden kort tevoren hun lidmaatschapskaart ontvangen en een overeenkomst met de Cooperatie van Zaaizaadboeren (CoZaBo) ondertekend. Volgens de groep is het […]