Share on facebook
Facebook
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on linkedin
LinkedIn

Ministerie van Arbeid, Werkgelegenheid en Jeugdzaken

Advies nieuw algemeen minimumuurloon overhandigd aan minister Mac Andrew

De Nationale Loonraad (NLR) heeft vandaag, donderdag 22 februari 2024, het advies voor de vaststelling van een nieuw minimumuurloon overhandigd aan minister Steven Mac Andrew van Arbeid, Werkgelegenheid & Jeugdzaken (AWJ). Het advies is volgens de wet bindend voor de minister, maar voor de uiteindelijke vaststelling en afkondiging is de goedkeuring nodig van de Regeringsraad, welke in tegenstelling tot de minister niet gehouden is om het advies van de NLR over te nemen. Het ministerie zal volgens de bewindsman nu de nodige stappen ondernemen om een Raadsvoorstel te formuleren en deze voor te leggen aan de Regeringsraad.

De minister gaf aan, dat het goed was, dat de NLR diverse stakeholders heeft geconsulteerd om te geraken tot een breed gedragen advies en sprak zijn waardering uit voor het verzette werk en de vele inspanningen van de NLR. Minister Mac Andrew  informeerde de NLR, dat de Regeringsraad tijdens haar vergadering van 21 februari 2024 de armoedegrens per 31 december 2023 op basis van het advies van de Commissie Armoedegrensbepaling heeft vastgesteld op SRD 7.396,00 voor een volwassene. De bewindsman benadrukte nogmaals, dat de vaststelling van het minimumuurloon slechts betekent, dat voor minder dan dit bedrag geen arbeid verricht mag worden in Suriname conform de wet en dat werkgevers en werknemers te allen tijde vrij zijn om een hoger uurloon overeen te komen.

Paramaribo, 22 februari 2024                                          

Communicatie Unit

Ministerie van Arbeid Werkgelegenheid & Jeugdzaken

Links: minister Steven Mac Andrew die het advies van de Nationale Loonraad in ontvangst nam uit handen van de waarnemend voorzitter, Dayanand Dwarka.