MZ concentreert zich op awareness en epidemiologische missies

MZ concentreert zich op awareness en epidemiologische missies

De Stichting Medische Zending Suriname (MZ) concentreert zich momenteel op het brengen van awareness bij de bewoners in het binnenland rond de orde en veiligheidsmaatregelen van het COVID-19 virus. Deze lockdown is recentelijk door de regering ingesteld om verspreiding van het COVID-19 coronavirus vanuit de buurlanden te voorkomen.
Grensgebied Oost-Suriname enorme uitdaging

Grensgebied Oost-Suriname enorme uitdaging

Monitoren van de medische zorg in het Oost-Suriname grensgebied vormt een grote uitdaging. De Stichting Medische Zending Suriname (MZ) heeft in het gebied vijf poliklinieken geïdentificeerd als coördinerende poliklinieken. MZ-directeur Herman Jintie zegt dat vanwege de groeiende dreiging van COVID-19 de MZ in dit gebied een aantal poliklinieken extra moest voorbereiden.
Tussentijdse evaluatie operatie ‘Drin dresi wakti siki’

Tussentijdse evaluatie operatie ‘Drin dresi wakti siki’

Het verloop van de landelijke operatie ‘Drin dresi wakti siki’, die op 30 april 2020 is ingegaan, is vandaag besproken met de districtscommissarissen. Tijdens deze tussentijdse evaluatie is naar voren gekomen wat goed is gegaan alsook uitdagingen waaraan aandacht moet worden besteed om het geheel een vlot verloop te laten hebben.
Rechter dagvaart Dini Blokland ter zake laster jegens First Lady

Rechter dagvaart Dini Blokland ter zake laster jegens First Lady

De rechtbank in Rotterdam heeft Dini Blokland gedagvaard om op donderdag 14 mei 2020 voor de rechter in kortgeding te verschijnen. Dit op basis van lasterlijke uitspraken die zij zou hebben gedaan aan het adres van de Surinaamse presidentsvrouwe Ingrid Bouterse-Waldring. Dini Blokland beweerde vorige maand april dat de First Lady de hand zou hebben gehad in een roofoverval op Claudia Griffith, directeur van het in Suriname gevestigde diamantopkoopbedrijf Glomac NV.
Bespreking aanpassing COVID-19 maatregelen

Bespreking aanpassing COVID-19 maatregelen

Het COVID-19 Crisis Managementteam is vandaag gesprekken gestart over de mogelijke aanpassing van de COVID-19 maatregelen die gelden in het kader van de partiele lock down. In overleg met departementsdirecteuren van verschillende ministeries wordt nagegaan op welke manier het leven van alledag kan worden genormaliseerd, met in achtneming van de COVID-19 veiligheidsregels.
COVID-19 Crisis Managementteam zet alle zeilen bij in repatriëring

COVID-19 Crisis Managementteam zet alle zeilen bij in repatriëring

Het terughalen van ingezetenen naar Suriname, gaat onverkort door met in achtneming van de internationaal geldende COVID-19 veiligheidsregels. Het COVID-19 Crisis Managementteam wordt dagelijks overladen met mails, apps en telefoontjes van gestrande ingezetenen in het buitenland. “Wij doen er vanuit het COVID-19 Crisis Managementteam alles aan om onze Sranan mangs zo gauw als mogelijk terug te halen naar huis.
CBvS tekent overeenkomsten met banken

CBvS tekent overeenkomsten met banken

Vijf algemene banken hebben de overeenkomsten, betreffende het restant aan schuldverplichting die de Centrale Bank van Suriname (CBvS) jegens hen had, ondertekend. Deze ondertekening was op maandag 4 mei 2020. Dit is mede tot stand gekomen na overleg met de voorzitter van de Surinaamse Bankiersvereniging.
Samenleving moet verantwoordelijkheid nemen in strijd tegen COVID-19

Samenleving moet verantwoordelijkheid nemen in strijd tegen COVID-19

De samenleving moet haar verantwoordelijkheid nemen wanneer het gaat om de strijd tegen COVID-19. Deze verantwoordelijkheid houdt in dat men in quarantaine gaat wanneer men Suriname binnenkomt; personen die ons land illegaal zijn binnengekomen moeten zich aangeven bij de autoriteiten en mensen die op de hoogte zijn van transporten en huisvesting van illegalen moeten deze informatie doorspelen aan de verantwoordelijke instanties.
Suriname vrij van COVID-19 positieven; Grenssituatie vereist alertheid

Suriname vrij van COVID-19 positieven; Grenssituatie vereist alertheid

De laatste COVID-19 geinfecteerde is bij haar laatste twee testen negatief getest. Deze geinfecteerde is met het resultaat, dat op 02 mei 2020 binnen was, genezen verklaard en mocht dus naar huis. Dit betekent dat ons land momenteel geen COVID-19 positieve gevallen meer kent. De monitoring van dit laatste geval stopt echter niet, de infectioloog zal over een week het laatste onderzoek verrichten.
Overste Veira: “Suriname kan zich geen onbeheersbare situatie permitteren”

Overste Veira: “Suriname kan zich geen onbeheersbare situatie permitteren”

COVID-19 is met slechts tien besmettingen, waarvan 1 overledene, tot nu toe beheersbaar in Suriname. Ons land kan zich geen onbeheersbare situatie permitteren, daarom dat de regering maatregelen treft. Deze maatregelen lijken streng, maar moeten ook de bewustwording over dit virus op gang helpen brengen. Die bewustwording lijkt volgens de directeur van het Directoraat Nationale Veiligheid (DNV) luitenant-kolonel Danielle Veira lang te duren.
Verscherpte COVID-19 maatregelen oostgrens ingaande 30 april

Verscherpte COVID-19 maatregelen oostgrens ingaande 30 april

President Desiré Bouterse heeft tijdens zijn televisietoespraak op 29 april 2020 verscherpte COVID-19 maatregelen aangekondigd. Dit naar aanleiding van de alarmerende situatie nabij de oostelijke grens. De verscherping omvat de verhoging van de patrouilles in samenwerking met de Fransen, alsook een totale lockdown op de rivieren in het Tapanahony- en Lawagebied.
Overheid is burgers in het buitenland niet vergeten

Overheid is burgers in het buitenland niet vergeten

Overste Danielle Veira, directeur van het Directoraat Nationale Veiligheid (DNV), beklemtoont dat de overheid haar burgers die door de COVID-19 crisis nog in het buitenland zitten, niet is vergeten. Er zijn nog heel wat Surinamers in Europa, Indonesië, India en andere delen van de wereld.
President Bouterse ontvangt stemkaart

President Bouterse ontvangt stemkaart

President Desiré Bouterse heeft als eerste burger van het land zijn oproepingskaart, waarmee hij op 25 mei zijn stem kan uitbrengen, op zijn residentie ontvangen. Met het overhandigen van de stemkaart door districtscommisaris Mike Nerkust van Paramaribo Noord-Oost aan het staatshoofd op donderdag 30 april 2020, werd het startsein gegeven voor het distribueren van deze documenten aan de stemgerechtigden.
Operatie ‘drin dresi wakti siki’ gestart

Operatie ‘drin dresi wakti siki’ gestart

De landelijke operatie ‘drin dresi wakti siki’ om COVID-19 buiten de grenzen van Suriname te houden, is op donderdag 30 april 2020 gestart. De operatie wordt uitgevoerd in opdracht van president Desiré Bouterse en onder aanvoering van het COVID-19 Crisis Managementteam. De aanpak is gepresenteerd door Majoor Gwendoline Babel, onderdirecteur Directoraat Nationale Veiligheid.
DNV-directeur ontkracht info 60 COVID-19 besmettingen Moengo

DNV-directeur ontkracht info 60 COVID-19 besmettingen Moengo

Overste Danielle Veira, directeur van het Directoraat Nationale Veiligheid ontkracht berichten als zouden er zestig besmettingen zijn nabij de oostelijke grens van Suriname, in Moengo, Marowijne. De veiligheidstopper geeft aan dat de informatie welke in een spraakbericht wordt verspreid geen zins op waarheid berust. “Als dat het geval was dan zouden wij in een ernstige noodsituatie verkeren in dit land. Laten wij op houden met elkaar zulke slechte dingen toewensen”, aldus overste Veira.