Commissariaat pakt bermen Thurkowstraat aan

Commissariaat pakt bermen Thurkowstraat aan

Het Commissariaat Paramaribo Noord-Oost is met een groep gedetineerden gestart de bermen aan weerszijden van de Thurkowweg aan te pakken. Dit optreden vanuit de overheid volgt gelijk nadat burgers hun bezorgdheid hebben geuit over de situatie aldaar. De overheid heeft het kritiek vanuit de samenleving ter harte genomen.
Regering trots op veiligheidsdiensten

Regering trots op veiligheidsdiensten

De regering acht het nodig, om voor wat betreft de recente drugsvangst op de Jules Sedney haven, aan te geven dat ze trots is op haar veiligheidsdiensten en haar in deze ondersteunende diensten. Met de beschikbare middelen zijn deze diensten erin geslaagd, om na nauwkeurig onderzoek en nauwkeurige analyse en opsporing een dergelijke omvangrijke drugsvangst te doen.
President Bouterse brengt bezoek aan 100 jarige Eugene Gessel

President Bouterse brengt bezoek aan 100 jarige Eugene Gessel

Historicus en politiek analist, Eugene Gessel, is door de president van de Republiek Suriname bezocht op zijn jaardag. Op 22 januari 2019 was het precies 100 jaar geleden dat ‘Oom Sjenie’ Gessel het levenslicht zag. Het staatshoofd mocht in ontspannen sfeer in bijzijn van Oom Sjenie vertoeven.
President Bouterse:  ”Inflatie daalt en economie groeit”

President Bouterse:  ”Inflatie daalt en economie groeit”

President Desiré Delano Bouterse heeft in De Nationale Assemblee tijdens de Algemene Politieke Beschouwingen aangehaald, dat de inflatie een neergaande trend vertoont. In november 2018 was het inflatiecijfer over de afgelopen twaalf (12) maanden 5,5% en dit is gunstig ten opzichte van een jaar geleden. Het inflatiecijfer was toen 9,2%. In vergelijking met november 2016, was het inflatiecijfer 57%. Het jaargemiddelde van de inflatie in 2018 zal naar schatting op 7% uitkomen, tegenover 22% in 2017.
Staatshoofd staat stil bij heengaan grote Surinamers

Staatshoofd staat stil bij heengaan grote Surinamers

President Desiré Delano Bouterse is bij de behandeling van de Algemene Politieke Beschouwingen stil blijven staan bij het heengaan van Surinamers, die vanwege hun werk een grote bijdrage hebben geleverd aan de samenleving. Het staatshoofd memoreerde de overleden schrijvers en cultuurdeskundigen Bea Vianen, Michael Slory en James Ramlal. Regering en volk condoleren de families en onze gemeenschap met het heengaan van genoemde literaire grootheden, aldus de president.
Voorbereidingen uitbaggeren vaargeul vinden volop voortgang

Voorbereidingen uitbaggeren vaargeul vinden volop voortgang

De voorbereidingen voor het uitdiepen en verbreden van de vaargeul van de Surinamerivier zijn in volle gang. Minister Patrick Pengel van Openbare Werken Transport en Communicatie (OWT&C) geeft de zekerheid dat met de baggerwerkzaamheden dit jaar een aanvang zal worden gemaakt. Dit project is van eminent belang om schepen met een hoger laadvermogen te accommoderen en hen dus de mogelijkheid te bieden om de rivier in en uit te varen.
Suriname maakt stap vooruit op democratielijst

Suriname maakt stap vooruit op democratielijst

Op de Democratie-index 2018 staat Suriname op de 49ste plaats, met een overall score van 6.98 in tegenstelling tot 2017, toen Suriname met een score van 6.67 op de vijftigste plaats stond. De lijst wordt aangevoerd door drie Scandinavische landen: Noorwegen (9.87), IJsland (9.58) en Zweden (9.39). In het regionaal gebied –Latijns-Amerika en Cariben- bezet Suriname de achtste plaats, boven Brazilië, Columbia en Guyana.
Luitenant Manniesingh: ‘Houvast nodig voor glorieuze toekomst’

Luitenant Manniesingh: ‘Houvast nodig voor glorieuze toekomst’

“In een tijd van normvervaging en individualisme hebben wij mensen houvast nodig om voort te borduren op een glorieuze toekomst. Dat kan je door het behouden en verbeteren van waarden en normen. Dit is van grote importantie voor een samenleving ”, zegt Shyam Manniesingh, hoofd van het Didactisch Bureau van het Nationaal Leger.
President Bouterse bezoekt jonge ondernemers Coronie

President Bouterse bezoekt jonge ondernemers Coronie

Tijdens een werkbezoek aan het district Coronie heeft de president, Desiré Delano Bouterse, met enkele jonge ondernemers een vruchtbaar gesprek gehad. Dit vond plaats op donderdag 10 januari 2019. Deze groep jongeren heeft het telen van bijen op eigen initiatief en eigen middelen weer opgepakt.
NII betreurt laster onverlaten

NII betreurt laster onverlaten

Het Nationaal Informatie Instituut (NII) betreurt de belasteringen en misbruik van bedrijfsinformatie door booswichten. Het is betreurenswaardig dat personen hun kostbare tijd hebben opgeofferd om valsheden te verkondigen in een ‘nep-bericht’ op social media, waarbij ook nog het logo van de instelling is misbruikt.
President Bouterse weerlegt kritiek in kwestie Venezuela

President Bouterse weerlegt kritiek in kwestie Venezuela

Vicepresident Michael Ashwin Adhin vertrekt woensdag 9 januari met een delegatie naar Venezuela, om de inauguratie van president Nicolás Maduro bij te wonen. President Desiré Bouterse heeft dinsdag tijdens een persconferentie benadrukt dat Suriname consequent blijft staan achter internationale principes. Dit zei het staatshoofd over de kijk en positie van Suriname op de situatie in Venezuela.
Ambassadeur Lui Quan doneert aan Firstlady Bouterse – Waldring

Ambassadeur Lui Quan doneert aan Firstlady Bouterse – Waldring

First Lady Ingrid  Bouterse – Waldring heeft een donatie van 22 fietsen en 15 laptops ontvangen van de Chinese ambassadeur Lui Quan . De overdracht van deze geste werd gedaan op het bureau van de first lady op dinsdag 8 januari 2019.
President Bouterse evalueert beleidsprioriteiten in persconferentie

President Bouterse evalueert beleidsprioriteiten in persconferentie

De president van de republiek Suriname, Z.E. Desiré Delano Bouterse, heeft een persconferentie belegd waarin hij zich geconcentreerd heeft op een aantal actuele vraagstukken binnen onze samenleving. Hij gaf ook meer duidelijkheid over bepaalde benaderingen in zijn nieuwjaarstoespraak op een vandaag belegde persconferentie. Het staatshoofd sprak zijn erkentelijkheid uit aan het adres van al degenen die geholpen hebben om de tragedie te kunnen verwerken van de bootramp op de Coppenamerivier.
Veiligheid en duurzaamheid infrastructuur centraal bij overheid

Veiligheid en duurzaamheid infrastructuur centraal bij overheid

De veiligheid en duurzaamheid van de infrastructuur staan centraal bij de overheid. De regering Bouterse-Adhin is daarom voornemens een verbod te leggen op het transport van boomstammen over de weg. “Door de toenemende verkeersdrukte, maar meer nog ter bescherming van onze dure wegen tegen beschadiging, zal het zware transport, waaronder het transport van boomstammen, zoveel mogelijk over water plaats dienen te vinden”, zegt president Desiré Delano Bouterse in zijn nieuwjaarstoespraak voor 2019.
First lady Bouterse-Waldring bezorgt senioren prachtige kerstviering

First lady Bouterse-Waldring bezorgt senioren prachtige kerstviering

First lady Ingrid Bouterse-Waldring heeft seniore burgers wederom een prachtige kerstviering bezorgd. Dit jaar zijn ruim een duizend senioren in de achtertuin van het Presidentieel Paleis warm onthaald door de organisatie, om samen met de presidentsvrouw kerst te vieren.