President Bouterse voert overleg over kwestie SPSB

President Bouterse voert overleg over kwestie SPSB

Sinds dagen circuleren berichten over mogelijke grootschalige malversaties die zich zouden hebben voltrokken bij de Surinaamse Postspaarbank (SPSB), die erg veel onrust in de gemeenschap hebben teweeggebracht. Naar aanleiding hiervan is op instructie van president Desiré Delano Bouterse op het presidentieel paleis overleg geweest.
President Bouterse instrueert minister Justitie en Politie over Surinaamse Politiebond

President Bouterse instrueert minister Justitie en Politie over Surinaamse Politiebond

President Desiré Bouterse heeft antwoord gegeven op een schrijven welke hij ontving van het bestuur van de Surinaamse Politiebond (SPB). Het schrijven van het staatshoofd dateert van 9 mei 2019.
Jeugdambassadeurs geïnstalleerd in presidentieel paleis

Jeugdambassadeurs geïnstalleerd in presidentieel paleis

De vier nieuwgekozen jeugdambassadeurs zijn geïnstalleerd in het presidentieel paleis. Het viertal, bestaande uit twee jeugdambassadeurs voor duurzame ontwikkelingsdoelen (SDG) en twee voor Caricom, is donderdag geïnstalleerd door vicepresident Michael Ashwin Adhin die, president Desiré Bouterse vertegenwoordigde.
Wijziging in kabinet Bouterse – Adhin

Wijziging in kabinet Bouterse – Adhin

President Desiré Delano Bouterse heeft zich de afgelopen periode intensief beziggehouden met mogelijkheden ter versterking van het regeerteam om in de eindfase van de regeertermijn de gestelde regeringsdoelen te kunnen realiseren. In dit kader komt er een wijziging in de bemensing van het kabinet.
President Bouterse praat met bewoners Creola

President Bouterse praat met bewoners Creola

President Desiré Bouterse heeft vanmiddag zijn oren te luister gelegd te Creola in het district Saramacca. Het staatshoofd vond het nodig om uitgebreid nota te nemen van de vele problemen in dit gebied. Onder andere heeft de plaatselijke gemeenschap gevraagd om te werken aan oplossingen voor de heersende wateroverlast in dit gebied.
Suriname geeft verdere invulling aan haar leidersrol in het HFLD traject

Suriname geeft verdere invulling aan haar leidersrol in het HFLD traject

Op de in februari 2019 in Suriname gehouden High Forest cover Low Deforestation (HFLD) conferentie kreeg Suriname, als aangegeven in de “Krutu of Paramaribo Joint Declaration on HFLD Climate Finance Mobilization”, het mandaat om de HFLDs te leiden in het verwezenlijken van haar doelstellingen en deze onder de aandacht van de internationale gemeenschap te brengen.
Lancering “webportal” voor bi-regionale bijeenkomsten

Lancering “webportal” voor bi-regionale bijeenkomsten

Voorafgaand aan de komende EU-CELAC bijeenkomsten in Paramaribo, heeft de officiële lancering plaatsgevonden van een “web portal”. Dit in het kader van de in Suriname te houden bi-regionale bijeenkomsten. Deze lancering is uitgevoerd door het Directoraat Nationale Veiligheid (DNV) bijgestaan door de bewindslieden van de ministeries Buitenlandse zaken, Justitie en Politie en Volksgezondheid, op 30 april 2019.
Suriname neemt deel aan UNEA

Suriname neemt deel aan UNEA

In Nairobi, Kenya heeft de 4e milieuvergadering van de Verenigde Naties (UNEA-4) plaatsgevonden met het thema “Innovatieve oplossingen voor milieu-uitdagingen en duurzame consumptie en productie”.  Voorafgaand aan deze vergadering heeft van 4 t/m 8 maart de open vergadering van het Comité van permanente vertegenwoordigers (OECPR) plaatsgevonden.
President Bouterse neemt vuilverbrandingsoven in gebruik te Kalebaskreek (UPDATE)

President Bouterse neemt vuilverbrandingsoven in gebruik te Kalebaskreek (UPDATE)

Het dorp Kalebaskreek is het tweede dorp dat voorzien is van een vuilverbrandingsoven. President Desiré Bouterse heeft op zondag 28 april 2019, in hoogst eigen persoon deze vuilverbrandingsoven in gebruik genomen. Onder toeziend oog van de geestesvader van het project “vuilverbrandingsovens”, president Bouterse, vond de oplevering plaats.
President Bouterse neemt vuilverbrandingsoven in gebruik te Kalebaskreek

President Bouterse neemt vuilverbrandingsoven in gebruik te Kalebaskreek

Het dorp Kalebaskreek is het tweede dorp dat voorzien is van een vuilverbrandingsoven. President Desiré Bouterse heeft op zondag 28 april 2019, in hoogst eigen persoon deze vuilverbrandingsoven in gebruik genomen.
Suriname en Ghana intensiveren band

Suriname en Ghana intensiveren band

Minister Yldiz Pollack – Beighle heeft in Ghana vier Memoranda of Understanding (MoU’s) met de regering van dit land ondertekend. Het tekenen van deze overeenkomsten verstevigt de band tussen de twee landen. De landen kwamen overeen dat in het kader van het verstevigen van de bilaterale band een gezamenlijke commissie, permanent van aard, in leven zal worden geroepen.
Emanuel Scheek directeur Student Housing Campus Village

Emanuel Scheek directeur Student Housing Campus Village

Emanuel Scheek is benoemd tot directeur van de Student Housing Campus Village, van de Anton de Kom Universiteit van Suriname. De nieuwbakken directeur is geen vreemde binnen dit werkgebied. Hij heeft zich op verschillende manieren ingezet bij de totstandkoming van de Student Housing Campus Village.
Beekhuizenbrug officieel opengesteld

Beekhuizenbrug officieel opengesteld

Een bijzonder moment, niet alleen voor de bewoners van Beekhuizen en Livorno, maar voor de totale Surinaamse gemeenschap. Op zaterdag 13 april 2019 vond de officiële openstelling van de Beekhuizenbrug plaats. Deze brug, die onderdeel is van het Dalian 4 project, is de zesde brug over het Saramaccakanaal.
Dag der Immigratie om alle groepen in Suriname te eren

Dag der Immigratie om alle groepen in Suriname te eren

De Nationale Commissie ter herdenking van 145 jaar Hindostaanse immigratie, 155 jaar Keti Koti en 165 jaar Chinese immigratie, is in opdracht van de president van de Republiek Suriname Z.E. Desiré Delano Bouterse, geïnstalleerd. De Nationale Commissie heeft als doel de Regering te adviseren over de wijze waarop de herdenkingsdagen op een gepaste wijze kunnen worden herdacht. Op maandag 8 april 2019, is door deze Commissie een fotoverslag overhandigd aan de minister van Binnenlandse Zaken, Mike Noersalim.