President Bouterse belooft beleid om US$ koers te drukken richting 7.75

President Bouterse belooft beleid om US$ koers te drukken richting 7.75

President Desiré Bouterse belooft beleidsmaatregelen om het vraagstuk van de recente stijging van de US$ koers in te perken. Dit pakket aan maatregelen zullen de koers moeten drukken richting 7.75 SRD per US-dollar. Recent is de koers, die lag rond de 7.75 SRD, vanwege een schaarste aan US-dollars, gestegen naar 8.50SRD.
President Bouterse ontvangt ministers op het presidentieel paleis

President Bouterse ontvangt ministers op het presidentieel paleis

In het kader van de recente aanpassingen binnen de ministerraad heeft president Desiré Delano Bouterse de Raad van Ministers inclusief de recent vervangen ministers ontvangen op het presidentieel paleis. Het staatshoofd achtte het nodig de intussen ex-ministers te bedanken voor de geleverde bijdrage in de afgelopen periode aan de ontwikkeling van land en volk.
President Bouterse gaat in op actuele zaken

President Bouterse gaat in op actuele zaken

President Desiré Bouterse heeft nadat hij de nieuwe ministers heeft beëdigd een persconferentie belegd. Journalisten hebben van de gelegenheid gebruik gemaakt om het staatshoofd een aantal actuele zaken voor te leggen. President Bouterse ging in op hetgeen de mediawerkers aan de orde brachten.
Goed nabuurschap ook primair in buitenlands beleid 2019 regering Bouterse

Goed nabuurschap ook primair in buitenlands beleid 2019 regering Bouterse

Het buitenlands beleid van Suriname, met betrekking tot de buurlanden richt zich primair ook in het dienstjaar 2019 op het principe van goed nabuurschap. In dit kader worden er strategische samenwerkingsverbanden met deze landen aangegaan op basis van wederzijds voordeel.
Regering focust op gunstiger beleid migratie en personenverkeer

Regering focust op gunstiger beleid migratie en personenverkeer

Het beleid van regering Bouterse-Adhin zal zich in het dienstjaar 2019 ook richten op een gunstiger klimaat wanneer het aankomt op migratie en personenverkeer. “Ten aanzien van migratie en personenverkeer richt het ministerie zich op een effectievere, klantvriendelijkere en kostenbesparende consulaire bijstand aan.”
President Bouterse beëdigt nieuwe ministers

President Bouterse beëdigt nieuwe ministers

President Desire Delano Bouterse heeft de vier nieuwe ministers beëdigd. Het gaat om respectievelijk Rabindre Parmessar Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV), Sergio Akiemboto, Natuurlijke Hulpbronnen (NH), Vidjay Chotkhan Openbare Werken, Transport en Communicatie (OWT&C) en André Misiekaba Sociale Zaken en Volkshuisvesting (SoZaVo).
Buitenlands beleid regering Bouterse brengt 83 US$ miljoen op

Buitenlands beleid regering Bouterse brengt 83 US$ miljoen op

Het buitenlands beleid van de regering Bouterse-Adhin heeft Suriname in de afgelopen periode een voordeel van rond de 83 miljoen US-dollar opgeleverd. Deze informatie deelde minister Yildiz Pollack-Beighle van Buitenlandse Zaken (BuZa) op dinsdag 14 mei in De Nationale Assemblee (DNA) tijdens de behandeling van de Staatsbegroting 2019.
First Lady bezoekt Gakaba en Langa Tabiki

First Lady bezoekt Gakaba en Langa Tabiki

Een delegatie bestaande uit onder andere First Lady Ingrid Bouterse-Waldring, de minister van Volksgezondheid, Antoine Elias en de directeur van de Stichting Staatsziekenfonds (SZF), Rick Kromodihardjo, heeft een eendaags bezoek gebracht aan de dorpen Gakaba en Langa Tabiki. Dit bezoek heeft plaatsgehad op woensdag 15 mei 2019.
Regering Bouterse bereidt zich voor op aardolieontwikkelingen in Guyana

Regering Bouterse bereidt zich voor op aardolieontwikkelingen in Guyana

Regering Bouterse – Adhin focust zich naast export naar verschillende landen ook sterk op de grote ontwikkelingen in ons westelijk buurland, Guyana en in Suriname, met betrekking tot de olievondsten. “Of we nou eindelijk olie gaan vinden of niet, we moeten anticiperen op de enorme inkomsten voor Guyana.”
Lekhram Soerdjan nieuwe minister RGB

Lekhram Soerdjan nieuwe minister RGB

Het Nationaal Informatie Instituut meldt de volgende wijziging bij de beëdiging van de ministers, op donderdag 16 mei 2019, op het presidentieel paleis.
Regering sterk gefocust op export

Regering sterk gefocust op export

Het ministerie van Handel Industrie en Toerisme (HI&T) is bezig de standaarden te ontwikkelen met het standaardenbureau om te voldoen aan internationale standaarden die nodig zijn voor de export. De awareness moet er komen bij de ondernemer dat ze aan standaarden zullen moeten voldoen willen ze exporteren.
DNA-lid Abdoel ontkracht kritiek in kwestie nieuwe ministers

DNA-lid Abdoel ontkracht kritiek in kwestie nieuwe ministers

Amzad Abdoel, lid van De Nationale Assemblee (DNA) heeft de kritiek vanuit bepaalde hoeken uit de samenleving op het benoemen van nieuwe ministers door president Desiré Delano Bouterse ontkracht. “De bevoegdheid voor het benoemen en ontslaan van ministers ligt bij het staatshoofd.
‘Privacy burgers sterk geschonden in kwestie SPSB’

‘Privacy burgers sterk geschonden in kwestie SPSB’

Amzad Abdoel, lid van De Nationale Assemblee (DNA) zegt dat de privacy van burgers sterk is geschonden in de kwestie van de Surinaamse Postspaarbank (SPSB). Dat zegt hij op basis van de grondwet van Suriname en het internationaal verdrag inzake Burger en Politieke rechten.
Focus regering op toerisme verzekerd

Focus regering op toerisme verzekerd

“Ik kan u verzekeren dat toerisme de focus heeft van de regering, omdat de spin-off ervan direct in de economie merkbaar zal zijn. Er zijn tal van maatregelen uitgezet om het toerisme een boost te geven.