Regering draagt Sigmund Proeve voor als waarnemend governor Centrale Bank van Suriname

Regering draagt Sigmund Proeve voor als waarnemend governor Centrale Bank van Suriname

De regering heeft na consultaties met het bankwezen, besloten de heer Sigmund Proeve voor te dragen als de nieuwe governor van de Centrale Bank van Suriname. De nog aan te treden monetaire autoriteit zal invulling geven aan deze functie voor een periode van zes maanden. In gesprek met het Nationaal Informatie Instituut (NII) zegt president Desiré Delano Bouterse, dat het niet zo eenvoudig is om tot een dergelijk besluit te komen.
Regeringscommissaris Kirpalani: ”Geen diefstal kasreserve”

Regeringscommissaris Kirpalani: ”Geen diefstal kasreserve”

Regeringscommissaris Vidjai Kirpalani benadrukt dat er geen diefstal van de kasreserves heeft plaatsgevonden. Het geld is gebruik voor een applicatie, te weten interventie. Tijdens de persconferentie van vrijdag 7 februari 2020 zei de regeringscommissaris dat het onderzoek door het Openbaar Ministerie helemaal geen betrekking heeft op de kasreserves maar op de handelingen die zijn gepleegd door ex-governor Robert Van Trikt te weten oneigenlijke consultancy contracten met Orion, het Belgische bedrijf Clairfield en de aanschaf van de veelbesproken auto waar er teveel geld voor is betaald.
Minister Hoefdraad: “Finabank verkeerde wel in gevaar”

Minister Hoefdraad: “Finabank verkeerde wel in gevaar”

Minister Gillmore Hoefdraad van Financiën betreurt het feit dat de Finabank in een persbericht aangeeft dat haar continuïteit nimmer in gevaar is geweest. De bankleiding reageerde nadat president Desiré Bouterse tijdens een op vrijdag 7 februari belegde persconferentie aangaf dat onder meer de Finabank in gevaar verkeerde en door de Centrale Bank van Suriname (CBvS) is geholpen. De bewindsman spreekt tegenover het Nationaal Informatie Instituut (NII) de infiormatie van de bank tegen.
Maatregelen om hoge koers terug te dringen

Maatregelen om hoge koers terug te dringen

De regering is drukdoende om de hoogte van de op hol geslagen valutakoersen terug te dringen. Volgens minister Stephen Tsang van Handel, Industrie en Toerisme (HI&T) heeft president Desiré Bouterse om de onrust weg te werken, gesprekken gevoerd met alle relevante actoren. Dit zei de bewindsman tijdens een persconferentie naar aanleiding van de financieel- economische situatie in het land. Er lopen al ás we speak’ maatregelen en de overheid zal niet schromen illegale cambio’s aan te pakken, zei de bewindsman.
President Bouterse maant samenleving aan tot kalmte

President Bouterse maant samenleving aan tot kalmte

President Desiré Bouterse heeft tijdens een persconferentie een beroep gedaan op de samenleving om weg te blijven van een batterij aan fake nieuws.  Een voorbeeld daarvan is het gerucht dat DSB-directeur Steven Coutinho met ontslag gestuurd zou worden en eenieder daar achter liep. “We moeten bewust zijn dat er een zware economische aanval op dit land wordt gepleegd, welke zijn weerslag vindt bij het Surinaams volk”, aldus president Bouterse.
Project vuilverbrandingsoven tot nu toe succesvol

Project vuilverbrandingsoven tot nu toe succesvol

Het project ‘Vuilverwerking middels verbrandingsoven’ verloopt tot nu toe vlot. Dit project maakt deel uit van het milieuplan, dat is geïnitieerd door president Desiré Bouterse, nadat de regering zich had gebogen over het milieuvraagstuk ‘de verwerking van huisvuil in Suriname’. Sinds 2019 zijn er op verschillende plaatsen verspreid over de 10 districten vuilverbrandingsovens geplaatst.
DNA eist voortzetting onderzoek CBvS

DNA eist voortzetting onderzoek CBvS

De Nationale Assemblee (DNA) heeft geëist dat het onderzoek rondom de perikelen bij de Centrale Bank van Suriname onverstoord wordt voortgezet. Dit is op dinsdag 4 februari 2020 kenbaar gemaakt tijdens een openbare DNA-vergadering. De opposite, alsook de coalitie heeft benadrukt dat de misstanden bij CBvS niet acceptabel zijn en een serieuze aanpak behoeven.
Motie voor afzetting minister Hoefdraad afgewezen in DNA

Motie voor afzetting minister Hoefdraad afgewezen in DNA

De motie vanuit de oppositie om vanwege de perikelen bij de Centrale Bank (CBvS) van Suriname het vertrouwen in minister Gillmore Hoefdraad van Financiën op te zeggen is verworpen. 26 parlementsleden hebben deze motie afgewezen, terwijl 15 leden deze motie ondersteunen. Volksvertegenwoordiger Amzad Abdoel heeft tijdens zijn betoog aangegeven zich deels terug te kunnen vinden in de motie.
Ouders geïnformeerd over status Surinaamse studenten in China

Ouders geïnformeerd over status Surinaamse studenten in China

De ouders en of verzorgers van de Surinaamse studenten die in China vertoeven, werden uitgebreid geïnformeerd over de situatie in China met betrekking tot de uitbraak van het Coronavirus. Minister Andre Misiekaba ad interim van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur voerde het gesprek samen met de minister van Buitenlandse Zaken, Yldiz Pollack-Beighle en die van Volksgezondheid, Antoine Elias.
Bankiersvereniging stelt ex-governor hoofdaansprakelijk

Bankiersvereniging stelt ex-governor hoofdaansprakelijk

Robert van Trikt, ex-governor van de Centrale Bank van Suriname (CBvS), is door de Surinaamse Bankiersvereniging (SBV) aangewezen als de hoofdverantwoordelijke voor de verdwijning van ruim US$ 100 miljoen uit de kasreserve van US$ 426 miljoen. De SBV ging op maandag 3 februari tijdens een persconferentie op de Finabank diepgaand in op deze kwestie, die afgelopen week aan het licht kwam én de bankdirecteuren zijn het erover eens dat de ex-governor hoofdaansprakelijk is voor de verduistering.
Staatsolie geeft voor derde keer obligaties uit

Staatsolie geeft voor derde keer obligaties uit

Staatsolie Maatschappij Suriname N.V. geeft voor de derde keer obligaties uit. Het streven is om US$ 150 miljoen aan te trekken. De obligatie is genoteerd op de Dutch Caribbean Securities Exchange in Curaçao en wordt gearrangeerd door De Surinaamsche Bank N.V.
President Bouterse grijpt in bij geschil LVV

President Bouterse grijpt in bij geschil LVV

Onlangs is er binnen de leiding van het Ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV) een ernstig meningsverschil ontstaan met betrekking tot het beleid en de beleidsuitvoering. President Desiré Delano Bouterse heeft naar aanleiding hiervan een spoedmeeting bijeengeroepen teneinde aan dit geschil het hoofd te bieden.
President Bouterse aanvaardt ontslag directeur van der San niet

President Bouterse aanvaardt ontslag directeur van der San niet

Eugéne van der San blijft directeur van het Kabinet van de President. Hij had eerder deze week zijn ontslag ingediend bij president Desiré Bouterse nadat er rond het 8-december strafproces een verschil van inzicht zou zijn ontstaan met Irvin Kanhai, raadsman van de president.
Kwamalasemutu voorzien van duurzaam en veilig drinkwater

Kwamalasemutu voorzien van duurzaam en veilig drinkwater

De regering Bouterse II heeft veilig drinkwater voor alle Surinamers hoog in het vaandel staan. Met het voorzien van het Trio-dorp Kwamalasemutu, in het district Sipaliwini, van schoon en veilig drinkwater is wederom invulling gegeven aan een van de beleidsprioriteiten. Voor de bewoners was het de afgelopen week een groots moment om de kraan te mogen opendraaien voor schoon drinkwater.
E-Gov wil dit jaar aantal zaken introduceren

E-Gov wil dit jaar aantal zaken introduceren

De E-Government Commissie streeft ernaar om dit jaar een aantal projecten uit te voeren. Eén daarvan is de introductie van de biometrische paspoort. Dit maakt dat de afhandeling van een vertrekkende of aankomende passagier op de luchthaven, sneller geschiedt.