Share on facebook
Facebook
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on linkedin
LinkedIn

Ministerie van Ruimtelijke Ordening en Milieu

ACTO brengt oriëntatiebezoek aan ROM

De regionale organisatie Amazon Coöperation Treaty Organisation (ACTO) heeft een oriëntatiebezoek gebracht aan het Ministerie van Ruimtelijke Ordening en Milieu_Min.ROM. 

Dit, om het Bioamazon project te evalueren. Dit regionaal project is geïnitieerd om de ACTO-lidstaten waar Suriname ook deel van uitmaakt, ondersteuning te bieden bij het beheer, monitoring en de controle van door de handel bedreigde wilde dieren. Met behulp van dit project is er een regionaal data platform ontwikkeld om de informatiestroom tussen overheid en haar instituten te bevorderen.

Het gaat in deze om data van de thema’s:

 • Verdrag inzak internationale handel in bedreigde in het wild levende dier – en plantensoorten, teneinde overexploitatie te voorkomen
 • Biodiversiteit
 • Waterbronnen en Bossen.

Er zijn 8 landen verbonden aan de regionale organisatie Amazon Coöperation Treaty Organisation (ACTO). 

Deze landen zijn:

Bolivia, Ecuador, Columbia, Guyana, Peru, Brazilië, Venezuela en ook Suriname

In dit kader gaf het min.ROM op woensdag 24 augustus 2022, een presentatie aan de ACTO-delegatie over verschillende mogelijkheden, om een effectieve samenwerking aan te gaan in huidige en toekomstige projecten. Vervolgens kreeg de ACTO-delegatie informatie over het ministerie ROM, kennismaking en een rondleiding op het ministerie. Onderdeel van de rondleiding had te maken met het inspecteren van de overhandigd apparatuur aan het ministerie in het kader van het Bioamazon project. De overhandigd apparatuur is bestemd voor het opslaan van data van verschillende uitgevoerde thema projecten. Ook de uitdagingen werd onder de aandacht gebracht. 

Aanwezigen:

 • Ministerie van Ruimtelijke Ordening en Milieu (ROM)
 • Regionale organisatie Amazon Coöperation Treaty Organization (ACTO)
 • Ministerie van Grondbeleid en Bosbeheer (GBB)
 • Ministerie van Buitenlandse Zaken, Internationale Business en Internationale Samenwerking (BIBIS)
 • GBB > nationaal aanspreekpunt van dit project voor Suriname
 • BIBIS > nationaal aanspreekpunt voor de ACTO in Suriname

Overige nationale instituten die ook participeren in het Bioamazon project zijn:

 • Nationaal Instituut voor Milieu en Ontwikkeling in Suriname (NIMOS) 
 • Ministerie van Natuurlijke Hulpbronnen (NH)
 • Ministerie van Openbare Werken (OW)
 • Nationale Zoölogische Collectie
 • Nationaal Herbarium van Suriname.

Ter afsluiting bracht ACTO haar dank uit aan het Min.ROM en zien een vervolg van goede samenwerking en uitvoering van de huidige en toekomstige projecten graag tegemoet. In het bijzonder capaciteitsversterking en technische ondersteuning van de nationale instituten zal er ook aan worden gewerkt.

De Amazon Cooperation Treaty Organization (ACTO) is opgericht in 1995 ter uitvoering van bepalingen onder de regionale multilaterale overeenkomst Amazon Cooperation Act (ACT), waarvan Suriname sinds haar oprichting lidstaat is. Het fungeert als secretariaat van de treaty en biedt ondersteuning aan de lidstaten bij de implementatie van de bepalingen van de overeenkomst.