Share on facebook
Facebook
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on linkedin
LinkedIn

Ministerie van Arbeid, Werkgelegenheid en Jeugdzaken

Aandacht voor personen met complexe meervoudige beperkingen Internationale dag Rechten van het Kind

In het kader van de Internationale dag van de Rechten van het Kind op 20 november 2023 heeft de directeur van Jeugdzaken op het ministerie van Arbeid Werkgelegenheid & Jeugdzaken (AWJ), namens minister Steven Mac Andrew, samen met de onderdirecteur Nationaal Jongeren Aangelegenheden (NJA) een bezoek gebracht aan Stichting Betheljada. De stichting heeft op die dag haar 44- jarig bestaan herdacht en heeft in dit kader een opendag gehouden.

De delegatie van AWJ heeft een rondleiding gehad in het tehuis. Zij zijn van mening dat er meer aandacht moet worden besteed aan de rechten van het kind en dat deze rechten gerespecteerd en gewaarborgd moeten worden. Ook als het gaat om kinderen met een beperking.’ Mangroe is blij dat het tehuis zich inzet voor het welzijn van kinderen en jonge volwassenen met een ernstige meervoudige beperking die daar permanent wonen, maar ook dagopvang biedt aan deze doelgroep. Ook Moenesar is blij met de inzet van huize Betheljada voor personen met een meervoudige beperking. De AWJ delegatie vindt, dat het tehuis niet afhankelijk moet zijn van vrijwillige donateurs en dat vanuit de overheid optimaal aandacht moet worden besteed aan deze doelgroep. Desalnietemin vraagt Mangroe aandacht van de gemeenschap en ouders om deze tehuizen te blijven ondersteunen met financiën en middelen om voor de kinderen te kunnen blijven zorgen.

Kavita Mohan-Jagdat, directeur van Stichting Betheljada, heeft aangegeven dat in het kader van hun 44- jarig bestaan de 24- uurs zorg is uitgebreid van 33 naar 44 pupillen wat betekent dat zij nu 44 vaste bewoners hebben. Zij hebben ongeveer 300 personen op de wachtlijst, die ook in aanmerking willen komen voor 24- uurs zorg. Dit is een van de redenen waarom het tehuis naar mogelijkheden kijkt om haar verblijfscapaciteit te vergroten middels verbouwing. Mohan-Jagdat  zegt dat vooral het onderhouden en voeden van deze doelgroep geduld, motivatie en geld kost. Zij is zeer dankbaar voor de ondersteuning van een ieder, die op welke wijze dan ook, de stichting ondersteunt.

Paramaribo, 8 december 2023

Communicatie Unit

Ministerie van Arbeid Werkgelegenheud & Jeugdzaken

Van linksuit : Genti Mangroe (directeur Jeugdzaken),  Madhoeri Moenesar (onderdirecteur Nationaal Jongeren Aangelegenheden)  Kavita Mohan-Jagdat (directeur Stichting Bethaljada) en Marja Themen (beleidsadviseur Bethaljada) bij 44 jaar huize Betaljada.