Share on facebook
Facebook
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on linkedin
LinkedIn

Ministerie van Grondbeleid en Bosbeheer

2 februari: World Wetlands Day

Elk jaar wordt over de hele wereld op 2 februari World Wetlands Day oftewel Wereld Watergebieden Dag gevierd. Deze internationale speciale dag werd op 2 februari 1971 ingesteld, speciaal voor het behoud en duurzaam gebruik van watergebieden.

Op voornoemde datum werd door een aantal lidlanden een verdrag (conventie) getekend voor het behoud en duurzaam gebruik van watergebieden. Dit vond plaats in de stad Ramsar in Iran. Vandaar dat deze conventie de “Ramsar Conventie” wordt genoemd.

De Ramsar Conventie is een internationale overeenkomst inzake watergebieden die van internationale betekenis zijn, in het bijzonder als woongebied voor watervogels. Suriname is in 1985 toegetreden tot deze conventie en heeft het Coppename Monding Natuurreservaat, waar migrerende vogels (trekvogels) hun voedsel en overwinteringsplaats vinden, doen opnemen op de Ramsar-lijst.

Wat zijn wetlands of watergebieden?

Volgens de Ramsar Conventie moeten we onder wetlands of watergebieden verstaan: natuurlijke of kunstmatige, permanente of tijdelijke, moeras of waterrijke gebieden die zoet, brak of zout zijn, met inbegrip van zeewater, waarvan de diepte bij eb niet meer dan 6 meter is.

Watergebieden spelen een belangrijke rol in het leven van mensen, dieren en planten zeker omdat ze waarden en functies hebben.

Het thema dit jaar is: Wetlands en water.

Zoals u weet worden de planeet aarde en haar bewoners geconfronteerd met een steeds gevaarlijker wordende zoetwatercrisis. We consumeren meer zoetwater dan de natuur kan compenseren en we vernietigen het ecosysteem, waarvan het water afhankelijk is en waarmee al het leven het meest verbonden is, namelijk wetlands.

Water en wetlands zijn met elkaar verbonden en onafscheidelijk, wat essentieel is voor het leven, het menselijk welzijn en de gezondheid van de planeet.

In Suriname hebben wij verschillende wetlands, waarvan een zeer bekende is het Bigi Pan natuurgebied. Dit gebied dat 68.000 ha van het kustgebied van Suriname beslaat, wordt ook gecategoriseerd als een MUMA (Multiple Use Management Area).

De dienst ’s Lands Bosbeheer (LBB) van het ministerie van Grondbeleid en Bosbeheer (GBB) heeft wettelijk het algemeen beheer over alle beschermde en beheersgebieden van Suriname en houdt derhalve toezicht op de naleving van enkele bijzondere wetten in o. a. die gebieden. Dit gebeurt door haar werkarm, de afdeling Natuurbeheer.

Het doel van de viering van World Wetlands Day is dat eenieder bewust gemaakt wordt van het belang van de ecosystemen in en rondom watergebieden.

Wetlands met zowel zoet- als zoutwater zijn fundamenteel voor het bestaan van mens en natuur. Het ondersteunt onze sociale en economische ontwikkeling door de vele diensten die het biedt:

–           Het vormt een kraamkamer voor verschillende diersoorten

–           Migrerende vogels vanuit Noord-Amerika komen in deze gebieden om te overwinteren.

–           het gebied vormt broedplaatsen voor vele vogelsoorten

–           het gebied levert vis, garnalen en andere voedsel soorten voor de lokale gemeenschap.

–           Natuurtoerisme in het gebied zorgt voor ontwikkeling en inkomsten voor de lokale gemeenschap.

–           het gebied zorgt voor wetenschappelijke onderzoeksmogelijkheden.

Laten wij onze wetlands verstandig en duurzaam gebruiken.