Share on facebook
Facebook
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on linkedin
LinkedIn

Ministerie van Defensie

17 manschappen ronden Hulp Administratie en Bevoorradingsopleiding met succes af

Afgelopen maand vond de certificaatuitreiking van de Hulp Administratie en Bevoorradingsopleiding plaats in het auditorium van het Instituut voor Defensie Opleidingen (IDO). De opleiding is op 12 oktober 2022 van start gegaan met 37 cursisten, allen in de stand van soldaat oplopend tot korporaal der eerste klasse. 17 manschappen hebben deze opleiding succesvol afgerond. Deze opleiding richtte zich op de professionele ontwikkeling van manschappen tot hulp administrateurs en bevoorraders. De commandant van de Militaire Specialistische Opleidingen (MSO), majoor Biswane, feliciteerde de geslaagden: “Je hebt besloten je leven te bouwen op plichtsbesef en dienstvaardigheid. Je keuze hiertoe is meer dan een beroep; het is een roeping”. De commandant van het IDO, kolonel Hew A Kee, gaf aan dat deze cursisten mede een cruciale rol spelen in de dagelijkse werking van de totale defensieorganisatie en het mede helpen zorgdragen dat onze militairen de benodigde uitrusting hebben om de opdrachten uit te voeren. Verder gaf hij de geslaagden ook mee dat ze de nodige competenties hebben kunnen ontwikkelen die ze zal helpen om uitdagingen aan te gaan en succesvol te zijn in hun toekomstige rollen binnen de defensieorganisatie. Tot slot werden de instructeurs bedankt voor het bijbrengen van de nodige kennis en vaardigheden.