Share on facebook
Facebook
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on linkedin
LinkedIn

Ministerie van Arbeid, Werkgelegenheid en Jeugdzaken

16 weken zwangerschaps-en bevallingsverlof al in werking getreden

Werkende vrouwen maken sinds 18 juni 2019 recht op 16 weken zwangerschaps- en bevallingsverlof. Voorlopig is er nog geen sprake van doorbetaald verlof. Vergoeding van het verlof zal pas een feit zijn als het Fonds Voorzieningen Ouderschapsverlof operationeel zal zijn. Deze informatie wordt verstrekt door de jurist Meena Kandhai-Ramai en arbeidsvoorlichter Imro Smith in de nieuwe aflevering van Wroko Afersi.

Volgens Kandhai-Ramai dient de zwangere werkneemster uiterlijk aan het eind van 20 weken van haar zwangerschap, de werkgever schriftelijk te melden op welke wijze ze haar zwangerschaps- en bevallingsverlof wenst op te nemen. Echter heeft de werkneemster het recht om tot uiterlijk 6 weken voor de vermoedelijke datum van bevalling, de wijze waarop ze het verlof wenst op te nemen, te wijzigen. De combinaties van zwangerschapsverlof en bevallingsverlof die de moeder kan maken zijn volgens Kandhai-Ramai: 4 weken voor om 12 weken na, 5 weken voor om 11 weken na, of 6 weken voor om 10 weken na. Het zwangerschaps – en bevallingsverlof zijn in totaal 16 weken. Vrouwen die bevallen van drie of meer kinderen hebben recht op bevallingsverlof tot een maximum van 24 weken. Als de vrouw in de periode van haar zwangerschapsverlof een miskraam krijgt of van een doodgeboren kind bevalt, behoudt ze het recht op bevallingsverlof van 6 weken na het moment van die miskraam of bevalling van een doodgeboren kind. Deze regeling is volgens Kandhai-Ramai ook van toepassing als kort na de geboorte het kind komt te overlijden.

Werkende vrouwen mogen zich nu al beroepen op het recht op vrijstelling van dienst, maar in deze overgangsfase zal er geen sprake zijn van vergoeding van het verlof vanuit het fonds, zegt Smith. Hij  verduidelijkt dat pas na operationalisering van het fonds een aanvang kan worden gemaakt met betaling van het zwangerschaps- en bevallingsverlof. Dit zal samengaan met de verplichte maandelijkse financiële bijdragen die zowel werkgevers als werknemers dienen bij te dragen aan het fonds. Smith zegt dat het fonds de bijdragen van werkgevers en werknemers niet met terugwerkende kracht zal laten ingaan, daarom kan in alle redelijkheid ook niet verwacht worden, dat het fonds achteraf werknemers zal vergoeden. Het fonds dat naar verwachting medio november operationeel zal zijn, zal tijdig de ingangsdatum van de eerste verplichte bijdragen van zowel werkgevers als werknemers en de ingangsdatum voor het doen van aanvragen voor vergoeding bekendmaken.

In de komende afleveringen van Wroko Afersi zal het ministerie de ‘Wet Arbeidsbescherming Gezin’ die onder andere betrekking heeft op het zwangerschaps- en bevallingsverlof, gedoseerd toelichten aan de samenleving. Hiermee houdt het ministerie rekening met het bevattingsvermogen van de doorsnee kijker. Daarom wordt in de bedoelde aflevering ingegaan op slechts de voorzieningen voor de vrouwelijke werknemer. In de komende afleveringen komen afzonderlijk aan de orde: het vaderschapsverlof, de financiering van het verlof en het belang van de wet voor gezinnen als hoeksteen van de samenleving. De nieuwe aflevering van Wroko Afersi wordt op vrijdag16 augustus 2019 om 19.00 uur nm op Gov.Tv uitgezonden. Hierna zal deze uitzending op YouTube te zien zijn, zoals dat reeds het geval is met de vorige afleveringen.

Paramaribo, 15 augustus 2019

Communicatie Unit

Ministerie van Arbeid

Arbeidsvoorlichter Imro Smith en de jurist Meena Kandhai-Ramai.