Share on facebook
Facebook
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on linkedin
LinkedIn

Ministerie van Arbeid, Werkgelegenheid en Jeugdzaken

12 juni World Day Against Child Labour Social Justice for All. End Child Labour

De Internationale Dag tegen Kinderarbeid werd op 12 juni 2002 uitgeroepen om voortdurend de aandacht te vestigen op het probleem van kinderarbeid en om onze strategieën om kinderarbeid uit te bannen te herzien en opnieuw te bekijken. Van het jaar herdenken we deze dag voor de 22ste keer met als frappant karakter het cijfer 2 (vanaf 2002 en tevens de 22ste keer). Een kind wordt geboren uit 2 ouders die er alles aan moeten doen om te voorkomen dat hun kind zal belanden in kinderarbeid. In de wereld leven 1.2 miljard kinderen in armoede en zijn er momenteel bijna 200 miljoen kinderen betrokken in kinderarbeid. Daarnaast constateert de ILO dat jaarlijks 22.000 kinderen sterven door hun werkzaamheden en genieten meer dan 20 miljoen jongens, alsook 20 miljoen meisjes, niet van basisonderwijs.

Op 10 februari 2023 is het 3e Decent Work Landenprogramma voor Suriname getekend en zijn er proactieve strategieën voor de preventie van kinderarbeid opgenomen voor het duurzaam uitbannen van kinderarbeid. Eén van deze strategieën is onderwijs, gezien dit de sleutel is voor de ontwikkeling van het kind. Daarnaast vermindert het zitten in de schoolbanken de kans dat een desbetreffend kind beland in kinderarbeid. In Suriname zullen wij ons blijven inspannen tegen kinderarbeid en tegen alle vormen daarvan. Momenteel wordt er een evaluatie gemaakt van het Besluit Gevaarlijke Arbeid van 2010 en zal het aangevuld worden met diverse werkzaamheden die niet geschikt zijn voor kinderen onder de 18 jaar. Ook wordt nu een lijst van lichte arbeid voorbereid. Vervolgens zal er vanuit de Nationale Commissie Uitbanning Kinderarbeid (NCUK), alsook het ministerie van Arbeid, meer informatie verstrekt worden t.a.v. kinderarbeid en hoe deze het best aangepakt kan worden.

Kinderarbeid is een zaak die vele ministeries betreft. Om die samenwerking een goede structuur te geven, zal het ministerie bij staatsbesluit een doorverwijssysteem voorstellen. Dit staatsbesluit is al opgesteld. Ook zal de Nationale Commissie Uitbanning Kinderarbeid een reach-out activiteit hebben in de maand juni naar ouders en verzorgers toe die kinderen hebben die arbeid verrichten. Verder is aan het ministerie van Sociale Zaken en Volkshuisvesting het voorstel gedaan om de commissie die in artikel 16 van de Wet Arbeid Kinderen en Jeugdige Personen is genoemd, in te stellen. Deze commissie betreft de begeleiding en ondersteuning van kinderen betrokken in kinderarbeid en de huishoudens waartoe ze behoren.  

Ziet u gevallen van kinderarbeid, dan rust op u de plicht om dit te rapporteren bij de Arbeidsinspectie op het nummer 472279 Paramaribo en 02108123 Nickerie. Kinderen die arbeid verrichten mogen bellen op het nummer 437535 of 8662901 van de Maatschappelijke Dienst van het Ministerie van Sociale Zaken en Volkshuisvesting voor begeleiding. Let’s Stand against Child Labour TOGETHER!

Paramaribo, 12 juni 2023

Communicatie Unit

Ministerie van Arbeid Werkgelegenheid & Jeugdzaken