Share on facebook
Facebook
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on linkedin
LinkedIn

Ministerie van Ruimtelijke Ordening en Milieu

Minister Mac Andrew brengt kennismakingsbezoek aan NIMOS

Minister van het Ministerie van Ruimtelijke Ordening en Milieu, Steven Mac Andrew heeft op maandag 27 maart 2023 een kennismakingsbezoek gebracht aan het Nationaal Instituut voor Milieu en Ontwikkeling in Suriname (NIMOS). De bewindsman was vergezeld van directeur Milieu, Ritesh Sardjoe en directeur Algemene Zaken en Financieel Beheer mw. Vanuessa Gefferie van het min.ROM. De bewindsman en zijn delegatie hebben bij het bezoek een presentatie gekregen over de doelstellingen, taken, interne structuur, lopende en afgeronde projecten van het NIMOS. De presentatie werd verzorgd door Waarnemend Algemeen Directeur Cedric Nelom. Er werd ook aandacht gevraagd aan de bewindsman ten aanzien van de beleidsstructuur die ontwikkeld moet worden op een technisch niveau die inmiddels ook is aangepast in de milieuraamwet.

Het NIMOS houdt zich bezig met:

• gebrekkige drainage systemen voor afvalwater;

• inadequate vuilophaal en –verwerking

• ongecontroleerde schelp- en zandafgravingen;

• kwikvervuiling van bodem en waterwegen;

• ongecontroleerde lozing van industrieel afval;

• website link NIMOS: https://nimos.org/nl/over-ons-2/

Mac Andrew benadrukte, dat hij aandacht zal besteden aan het Instituut. Ook, gaf de bewindsman aan, zijn ondersteuning te geven voor wat betreft aangelegenheden ten aanzien van de kwestie transitie naar NMA alsook het belang van het EMSAGS_project. Minister Steven Mac Andrew kijkt uit naar een goede samenwerking tussen het ministerie van ROM en het NIMOS ten behoeve van zaken die in verzet zijn die doorgevoerd moeten worden.