Share on facebook
Facebook
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on linkedin
LinkedIn

Ministerie van Ruimtelijke Ordening en Milieu

?????? ???? ????? ?? ?????????????????? ???? betere ?????? ?? ????????

Het Caribbean Natural Resources Institute (CANARI) heeft de focus gelegd op klimaatverandering voor een betere Milieu aanpak in Suriname. In dit kader is er een forum voor het ReadinessProject van Green Climate Fund (GCF), Enhancing Caribbean Civil Society’s Access and Readiness for Climate Finance, bijeengeroepen. 
Dit werd gehouden op woensdag 3 augustus in de vergaderzaal van Courtyard Marriott. 

??? ???????? ????? ??????? ??????? ?????? ????? ????? ??? ????:
• Het presenteren van enkele innovatieve acties en activiteiten van Surinaamse Maatschappelijke Organisaties (CSO’s) om klimaatverandering aan te pakken.

• Uitwisseling van kennis en het stimuleren van partnerschappen tussen CSO’s, waaronder nationale niet-gouvernementele organisaties, gemeenschapsorganisaties en basisnetwerken, voor verbeterde klimaatacties en toegang tot financiering om deze acties te ondersteunen.

• Het Forum zal ook proberen een coördinatiemechanisme op te zetten om de zichtbaarheid en impact van maatschappelijke organisaties te vergroten en hun rol als uitvoerders, pleitbezorgers en waakhonden te benadrukken als onderdeel van nationale klimaatinitiatieven naast de overheid en de particuliere sector.

Daarnaast, het versterken van de capaciteiten van Surinaamse Maatschappelijke Organisaties (CSO’s), met inbegrip van kennis, skills en organisatorische structuren, alsmede de externe beschikbaarheid van instituten ter verbetering van toegang tot klimaatfinanciering en neerzetten van resultaten aangaande adaptatie en mitigatie tegen klimaatverandering in het Caribisch Gebied. 

Dit wordt geïmplementeerd vanaf 2020 tot 2022 door het Caribbean Natural Resources Institute (CANARI), in samenwerking met National Designated Authorities (NDA’s) voor de GCF in Antigua en Barbuda, Belize, Grenada, Jamaica, Saint Kitts en Nevis, Saint Lucia en Suriname.

?? ???????? ?????????? ??????????? (???) ?? ???????? ?? ??? ?????????? ??? ??????????? ???????? ?? ??????_???.???.
NDA is de aangewezen autoriteit die op nationaal niveau belast is met de coordinatie van GCF projecten en is in die hoedanigheid bevoegd de no objection brief uit te geven voor indiening van een project voorstel bij de GCF.

???????????:
# Mrs. Ivette Pengel-Patterzon, Acting Deputy-Director of Climate Change, Ministry of Spatial Planning & Environment 
# Dr. Ainka Granderson, Senior Technical Officer & Resilience Lead, CANARI
# Ms. Grace del Prado, National Project Coordinator & Civil Society Liaison
# Mr. Rudi van Kanten, Tropenbos Suriname
# Mr. Anwar Helstone, Centre for Agricultural Research Suriname (CELOS) 
# Mr. Andre Verhoogt, Mulokot Foundation 
# Ms. Monique Pool, Green Heritage Fund Suriname 
# Mr. Roche Bhola, Amazon Conservation Team (ACT)