Share on facebook
Facebook
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on linkedin
LinkedIn

Ministerie van Ruimtelijke Ordening en Milieu

Suriname Zet Volle Kracht in op Klimaattransformatie

In het kader van wereldwijde klimaatactie bevond Suriname zich op vrijdag 17 november in het middelpunt van de aandacht tijdens een impactvolle klimaatworkshop. ROM-minister Marciano Dasai deelde zijn visie over de rol van Suriname in het wereldwijde streven naar een duurzame balans tussen sociaaleconomische ontwikkeling en natuurbehoud.

De workshop, georganiseerd door het Ministerie van Ruimtelijke Ordening en Milieu (ROM) in samenwerking met de Voedsel- en Landbouworganisatie (FAO) van de Verenigde Naties, bracht diverse stakeholders samen om ideeën uit te wisselen over het versterken van klimaatfinancieringsprocessen. Het doel was duidelijk: de implementatie, monitoring en rapportage van klimaatacties in Suriname bevorderen.

In zijn toespraak benadrukte Minister Dasai het cruciale belang van de overgang naar een koolstofarme en klimaatbestendige economie als reactie op de wereldwijde klimaatverandering. Deze verandering vraagt niet alleen om technologische innovaties en capaciteitsopbouw, maar ook om aanzienlijke financiële investeringen.

Suriname, gezegend met een overweldigende natuurlijke rijkdom, waaronder 93 procent bosbedekking en immense zoetwaterreservoirs, staat voor de uitdaging om een duurzaam milieubeleid te voeren. De kwetsbaarheid van het land wordt versterkt door meer dan 90 procent van de bevolking die leeft in kustgebieden of laaggelegen gebieden met economische activiteiten.

Minister Dasai benadrukte de betrokkenheid van ROM voor doeltreffend milieubeheer. Hierbij richt het ministerie zich op het versterken van organisaties, samenwerking met partners, bewustwording over het milieu, adequaat beheer van milieugegevens, het opstellen en naleven van regelgeving, en het mobiliseren van financiële middelen om deze doelen te bereiken.⁣

De recent gehouden workshop, als integraal onderdeel van het grotere klimaatproject in Suriname, belichtte de voortdurende inspanningen om klimaatuitdagingen aan te gaan. Dit GCF-gefinancierde project, geleid door de FAO, draagt bij aan de ambitieuze doelen van Suriname op het gebied van klimaatmitigatie en -adaptatie.⁣

Het belang van samenwerking en kennisdeling voor een duurzame toekomst stond centraal in de workshop. Deelnemers, waaronder overheden, internationale partners en de lokale gemeenschap, speelden een cruciale rol in de gezamenlijke inspanning om Suriname vooruit te helpen in het tijdperk van klimaattransformatie.