Share on facebook
Facebook
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on linkedin
LinkedIn

Kabinet van de Vice President

VP Brunswijk blij met inzet organisaties voor mensen met speciale hulpvraag

Vice-President (VP) Ronnie Brunswijk is ermee ingenomen dat er organisaties zijn die zich inzetten voor mensen met een speciale hulpvraag. De VP erkent dat onder meer overheidsgebouwen moeilijk toegankelijk zijn voor deze doelgroep. Hij zegt meerdere malen ervoor te hebben gepleit dat scholen, banken en overheidsgebouwen zodanig worden aangepast voor deze personen.

De VP heeft op woensdag 13 maart de Stichting Platform ISOS – Integrale Samenwerking van Organisaties voor mensen met een Speciale Hulpvraag – en Nancy’s Kids Care Instituut (NKC) op zijn kantoor ontvangen.

Platform ISOS organiseert op 21 maart aanstaande een bewustwordingsloop in het kader van de Internationale Dag tegen Racisme en Discriminatie. Dit platform werd in 2023 door de VP geïnstalleerd om vanuit zijn kabinet de belangen van de doelgroep te helpen behartigen. VP Brunswijk werd door voorzitter Bianca Graskamp en Nancy Nathoenie, algemeen directeur NKC Instituut, persoonlijk uitgenodigd voor de bewustwordingsloop.

De organisaties hebben van de gelegenheid gebruik gemaakt de VP een presentje aan te bieden in het kader van zijn huwelijk op 7 maart jongstleden. Het betreft een prodo tiki die hij uit handen van Patricia Brandon, bewoonster van de Esther Stichting, in ontvangst mocht nemen. Het kunststuk is vervaardigd door haar zoon Obed Kaise. Vervolgens overhandigde een jongen met een hulpvraag een speciale felicitatiekaart, die door de kinderen van NKC is vervaardigd, aan de VP.