Share on facebook
Facebook
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on linkedin
LinkedIn

Ministerie van Landbouw Veeteelt en Visserij

Soedeschand Jairam: Realisatiegraad platform rijstsector 25% eerste jaar

“Het platform rijstsector welke in april 2022 door president Chandrikapersad Santhokie werd geïnstalleerd heeft gezorgd dat er een zekere mate van rust is ontstaan binnen de rijstsector,”  zegt voorzitter Soedeshchand Jairam vanuit het rijstdistrict Nickerie.

Het is alom bekend dat de sector regelmatig in de publiciteit kwam vanwege geschillen tussen boeren en opkopers, tekorten van belangrijke inputs maar ook klachten over een gebrekkige infrastructuur. Door het gestructureerd overleg tussen vertegenwoordigers  van alle belangrijke  groepen binnen het platform is er de afgelopen 2 seizoenen een voorzichtige mate van rust ontstaan, wat de basis moet vormen voor verder groei volgens de voorzitter na de evaluatie.

Het  platform rijstsector  is ingesteld met als voornaamste doelen de verschillende belanghebbenden in de sector bij mekaar te brengen om problemen en uitdagingen op een gestructureerde manier het hoofd te kunnen bieden. Het platform moet ook gezien worden als voorloper op de installatie van het productschap rijst waarvan de wet reeds is goedgekeurd in het parlement.

Het platform was in eerste instantie ingesteld voor de periode van 1 jaar, maar deze periode is onlangs door het staatshoofd met 2 jaren verlengd. Volgens Jairam  is het het eerste jaar zeker 25%  van de door het platform gestelde doelen gerealiseerd. Jairam geeft aan dat de eerste 6 maanden zijn besteed aan data verzameling en de instelling van sub-commissies binnen het platform die elk met specifieke taken  belast zijn.Het platform in zijn geheel komt 1 keer per maand bijeen. Zaken zoals prijsvorming, aanpak van de infrastuctuur en de basis leggen voor verhoogde zaaizaad produktie noemt de voorzitter als directe resultaten die in het eerste jaar zijn geboekt.

Jairam benadrukt dat het platform niet in de uitvoering zit maar optreedt als adviseur, bemiddelaar en trekker van projecten die van invloed zijn op de rijstsector. Het ligt in de verwachting dat het platform rijst in het tweede jaar van hun bestaan slagvaardiger kan opereren om zeker 65% van de gestelde doelen te kunnen bereiken, met als uiteindelijk resultaat de instelling van het produktschap rijst.