Share on facebook
Facebook
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on linkedin
LinkedIn

Ministerie van Binnenlandse Zaken

Opo Yari viering voor BiZa- personeel Nickerie, Wageningen en Coronie

Het Ministerie van Binnenlandse Zaken (BiZa) heeft samen met het Centraal Bureau voor Burgerzaken (CBB) een Opo Yari viering gehouden voor de ambtenaren van de Bureau voor Burgerzaken (BvB’s) van Coronie, Wageningen en Nickerie. Dit als blijk van waardering voor hun inzet in 2023. Deze Opo Yari viering vond op vrijdag 5 januari plaats op het CBB-kantoor te Nieuw Nickerie.

Voor BiZa- minister, Bronto Somohardjo was december, de meest geschikte maand om terug te blikken op de geleverde prestaties van het vorig jaar. “Januari is voor velen misschien niet de ‘meest populaire maand’ van het jaar, maar wel de maand bij uitstek om vooruit te kijken naar wat komen zal in het nieuwe jaar, waarbij alle mogelijkheden nog openliggen. Terugblikken kan leerzaam zijn, evalueren wat goed en wat niet goed is gegaan. En vooruitkijken moet juist inspirerend zijn, corrigeren wat fout of minder goed is,” benadrukte de BiZa bewindsman

Het afgelopen jaar heeft volgens hem een aantal positieve ontwikkelingen teweeggebracht, die duidelijk zichtbaar waren voor het district Nickerie. Minister Somohardjo noemde in dit verband o.a.: de decentralisatie van de dienstverlening d.m.v. de Service Units in Nickerie, Para en Marowijne, de lancering van het BASS systeem, Wijziging van de Personeelswet (PW) in juni 2023, het online plaatsen van de geboorteakten op de website van het Nationaal Archief Suriname en finalisering van het concept Monitoring-en Evaluatieplan voor het Gendervisiebeleidsdocument 2021-2035.

Concluderend merkte de bewindsman op, dat ondanks de beperkte middelen waar het ministerie het haast elke dag mee moet doen, hij als minister trots is op datgene wat hij samen met het personeel heeft weten te realiseren. Aan het begin van dit dienstjaar, heeft hij dan ook de afspraak gemaakt om samen met het BiZa en CBB-personeel, het beleid continu te monitoren en te evalueren, zodat aan het eind van het dienstjaar 2024 gezegd kan worden: A job well done.

Juanito Eijk, Onderdirecteur Administratieve Diensten(ODAD) van BiZa, onderstreept dat de opo yari bedoeld is om op een andere manier het nieuwe jaar in te luiden. Ook voor hem was 2023 een vruchtbaar jaar, ondanks de beperkte middelden die voor handen waren. “Maar,” zegt hij, “er zijn voor 2024 goede vooruitzichten, waardoor er veel meer gedaan zal kunnen worden voor de verschillende BvB’s en afdelingen.”

Ook voor het CBB is het jaar 2023 een heel uitdagend jaar geweest, gaf directeur Anastatia Kanapé- Pokie mee. Dankzij de flexibilitiet van de minister en de bijdrage van de personeelsleden is de dienstverlening van het CBB gegarandeerd gebleven. Volgens Kanapé- Pokie heeft BiZa in Nickerie veel kunnen realiseren, maar daarnaast zijn er ook zaken die aandacht behoeven. Een beangrijk aandachtspunt dat zij ter sprake bracht was is de nieuwe verhuizing module die onlangs gelanceerd is. Het nieuw model houdt in dat bij een verhuizing, de verhuizer niet meer terug moet naar het CBB kantoor van het oud adres om zich af te schrijven, maar gelijk bij het CBB- kantoor van het nieuw adres de verhuizing kan doorgeven.