Share on facebook
Facebook
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on linkedin
LinkedIn

Ministerie van Binnenlandse Zaken

Nieuwe Nabawischool lokalen voldoen aan Covid regels

De Nabawischool gevestigd te Paramaribo- Noord is uitgebreid met 8 nieuwe lokalen. De feestelijke opening vond plaats op vrijdag 13 mei en werd verricht door minister Bronto Somohardjo van Binnenlandse Zaken (BiZa) en directeur Gracia Valies, Algemeen Vormend Onderwijs (AVO) van het ministerie van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur (MINOWC). Deze zijn de eerste lokalen in Suriname die zijn ontworpen en voldoen aan de Covid en post-Covid regels, die een jaar terug zijn vastgesteld door het MINOWC. Het ontwerp en directievoering lag in handen van Marciano Dasai.

Minister Somohardjo die het Beleidsgebied Religieuze aangelegenheden, ook in zijn portefeuille heeft, sprak vol trots de aanwezigen toe. Voor hem was het een zeer vreugdevolle dag voor de Nabawi school die valt onder de SIS. De bewindsman gaf aan dat de Islam een geloof is die kennis en samenwerken predikt en dat de uitbreiding van de school geheel in lijn ligt met de deze 2 pijlers van de Islam. De BiZa minister hoopt dat dit project als inspiratie mag dienen om verder samen te blijven werken, maar dat ook andere scholen hiervan een voorbeeld van nemen. Minister Somohardjo juicht alle goede initiatieven toe en verzekert dat men in hem een partner heeft om op te rekenen.

De minister stak niet onder stoelen of banken dat hij een trotse Javaanse moslim is en dat het hem goed stemt om te zien dat samenwerking binnen de moslimgemeenschap, leidt tot realisatie van maatschappelijke doelen. De oplevering van de moderne lokalen moet als voorbeeld dienen van samenwerking. “Deze festiviteit moet ons laten zien, dat als wij samenwerken wij veel kunnen bereiken. Dat wanneer we samen werken ook zoete dingen kunnen bereiken.” Somohardjo is ervan overtuigd dat wanneer de eenheid en saamhorigheid onder de mensen nog sterker wordt, elk distrikt er een Nabawischool kan krijgen. “Alleen door in saamhorigheid en in eenheid op te trekken kunnen wij inspraak krijgen”.

De lokalen zijn verder voorzien van een goede natuurlijke luchtdoorstroming en bevatten daarom een maximaal aantal ramen en deuropeningen. De fysieke uitstraling is bij de bouw ook meegenomen door de ontwerper en straalt een bepaalde energieke sfeer uit. Volgens Dasai stopt het werk niet bij de bouw en oplevering, maar is onderhoud nu de belangrijkste factor. Er is hierop ingespeeld en de nieuwe lokalen zijn zodanig gebouwd dat ze een zelf verdiencapacitiet hebben. “Na schooluren kunnen de lokalen verhuurd worden voor onder andere conferenties, vergaderingen en trainingen. Het schoolproject is binnen een tijd van 11 maanden afgerond.” Zowel lokale als internationale donateurs en sponsoren hebben deze uitbreiding kunnen realiseren met ondersteuning van heel veel vrijwilligers, ouders, het schoolbestuur, ondersteuners, het schoolteam en de leden van de Stichting der Islamitische Gemeenten in Suriname (SIS). Met de aanwinst van deze nieuwe lokalen kan de school voldoen aan de grote vraag naar nieuwe inschrijvingen voor het basisonderwijs.