Share on facebook
Facebook
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on linkedin
LinkedIn

Ministerie van Landbouw Veeteelt en Visserij

Nickeriaanse boeren tekenen contracten voor ontvangst stuk landbouwterrein

Zaterdagmiddag jongstleden heeft in de vergaderzaal van het Anne van Dijk rijstonderzoeks centrum (ADRON), de ondertekening plaatsgevonden van contracten met 25 boeren die in aanmerking zijn gekomen voor een stukje terrein in de Konigin Juliana polder op het Fai complex en de Agri coöperatie Shaktimaan. De belanghebbenden hebben hun overeenkomsten getekend met de voorzitter van de agri cooperatie Shaktimaan, Jamilah Salarbax onder het toeziend oog van de minister van Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV), Parmanand Sewdien.

Deze boeren worden de komende tijd in de gelegenheid gesteld om groenten en fruit  op een  professionele manier te verbouwen met ondersteuning van het ministerie van LVV.

De komende week zullen de overige boeren in de gelegenheid gesteld worden hun overeenkomsten te sluiten.