Share on facebook
Facebook
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on linkedin
LinkedIn

Ministerie van Landbouw Veeteelt en Visserij

LVV-minister installeert de Nationale Pesticiden Raad

Minister Parmanand Sewdien van Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV) heeft vandaag de Nationale Pesticiden Raad (NPR) geïnstalleerd. Met de installatie van deze Raad wordt het pesticiden beheer in Suriname breed gedragen door vertegenwoordigers van de agrarische (landbouw en veterinaire diensten), gezondheid (vectorbestrijding en volksgezondheidsdiensten) en milieu (verontreinigingsbeheersing en afvalbeheer) sector.

Het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij is de verantwoordelijke autoriteit voor het beheer van pesticiden. Dit omvat dat de regelgeving en monitoring van alle aspecten van de levenscycli van pesticiden volgens de zogenaamde wieg tot graf benadering wordt behandeld. Dit met inbegrip van waarborging van de effectiviteit van de pesticiden, waarbij de nadelige gezondheids-, milieueffecten en blootstelling van mens en dier tot een minimum worden beperkt.

Pesticiden zijn een cruciaal onderdeel van de agrarische sector. Hierdoor staat de NPR voor een aantal uitdagingen met betrekking tot het gebruik van pesticiden, waaronder overmatig gebruik, verkeerd gebruik en vooral slecht beheer. Deze uitdagingen kunnen leiden tot schadelijke gevolgen voor mens, dier en milieu.

De taken van de Raad omvatten onder meer het registreren van pesticiden, het toezicht op het gebruik ervan en het bevorderen van goede agrarische praktijken. Kortom het treffen van alle maatregelen en voorzieningen die nodig zijn ter bescherming van de gezondheid van mens, dier en milieu.

De Nationale Pesticiden Raad bestaat uit 10 leden waaronder Modiwirijo Shemiem (Voorzitter), Evyan Amatmoekrim (Secretaris) en Gerold Tjon A San (vertegenwoordigers van LVV), Camille Bosk (Ministerie van Economische Zaken, Ondernemerschap en Technologische Innovatie), Rachel Breeveld (Ministerie van Financien en Planning), Jules de Kom en Robbert Bipat (Volksgezondheid), Gerda Wesenhagen (Anton de Kom Universiteit van Suriname), Radjni Ramsukul (Nationaal Instituut voor Milieu en Ontwikkeling in Suriname) en Diego Rodriguez (Landbouw Coӧperatie Kwatta en omstreken).