Share on facebook
Facebook
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on linkedin
LinkedIn

Ministerie van Landbouw Veeteelt en Visserij

Internationale landbouw samenwerking tussen Suriname en India

Landbouwsamenwerking tussen Suriname en India heeft een enorm potentieel voor het bevorderen van duurzame ontwikkeling, het verbeteren van voedselzekerheid en het stimuleren van economische groei. In dit kader heeft op 5 juni 2023 tijdens de herdenking van 150 jaar Hindostaanse immigratie, de ondertekening plaatsgevonden van de “Memorandum of Understanding” (MoU) tussen Suriname vertegenwoordigd door minister Parmanand Sewdien van het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV) en India vertegenwoordigd door de Indiaase ambassadeur Shankar Balachandran. Dit memorabel gebeuren geschiedde in het bijzijn van president Chandrikapersad Santokhi en de Indiase president Droupadi Murmu. Deze overeenkomst betreft de samenwerking op het gebied van landbouw en aanverwante sectoren voor de periode 2023-2027. De samenwerking zal zich onder andere richten op uitwisseling van informatie en deskundigheid op het gebied van landbouwvoorlichting en innovatieve voorlichtingsmethoden, publiek-private partnerschappen, landbouwmechanisatie, modernisering van slachthuizen, voedselverwerkingstechnologie, oprichting en uitbreiding van laboratoria voor het testen van levensmiddelen, en bodem- en waterbeheer.

Deze landbouwpartnerschap tussen Suriname en India zal vele voordelen en tastbare resultaten met zich meebrengen zoals de uitwisseling van kennis en technologie. Agrarische samenwerking vergemakkelijkt de uitwisseling van kennis en praktijken tussen beide landen. Het maakt de overdracht van geavanceerde landbouwtechnieken, innovatieve technologieën en wetenschappelijke onderzoeksresultaten mogelijk.

Suriname kan gebruik maken van de expertise en ervaringen van India, wat leidt tot verhoogde productiviteit, efficiënt beheer van hulpbronnen en verbeterde landbouwpraktijken.

Een ander verwachte voordeel van de samenwerking is verbeterde voedselzekerheid. Door samen te werken in de landbouw kan Suriname de uitdaging van voedselzekerheid effectiever aanpakken. Het delen van expertise en middelen zal de productie helpen te optimaliseren en landbouwsystemen te diversifiëren, wat leidt tot hogere opbrengsten en een betere weerbaarheid tegen klimaatverandering. Het zal ook bijdragen tot verduurzaming van het milieu door gezamenlijke inspanningen op het gebied van duurzame landbouwpraktijken. Onderzoeks- en ontwikkelingsprogramma’s kunnen zich richten op milieuvriendelijke technologieën, precisielandbouw, biologische landbouw en het behoud van natuurlijke hulpbronnen. 

Capaciteitsopbouw en Human Resource Development staan ook opgetekend in de overeenkomst. Samenwerking tussen Suriname en India maakt namelijk de uitwisseling van expertise en trainingsmogelijkheden voor boeren, onderzoekers en beleidsmakers mogelijk. Initiatieven voor capaciteitsopbouw, zoals workshops, seminars en uitwisselingsprogramma’s, vergroten vaardigheden, kennis en technische know-how. De toekomstige samenwerkingsinitiatieven tussen beide landen op landbouwgebied creëren nieuwe economische kansen voor beide landen die ook handelsmogelijkheden met zich zullen meebrengen. Verhoogde productiviteit en kwaliteit van de landbouw verbeteren het exportpotentieel, genereren deviezeninkomsten en stimuleren plattelandseconomieën.

LVV-minister Sewdien is zeer ingenomen met de brede scala aan voordelen en tastbare resultaten die de agrarische samenwerking tussen Suriname en India biedt. Behalve de toekomstige gedeelde kennis, technologie en middelen om de productiviteit, voedselzekerheid, economische groei, milieuduurzaamheid en capaciteitsopbouw te verbeteren, is volgens de bewindsman het belangrijkste resultaat van deze samenwerking het bereiken van duurzame agrarische ontwikkeling.