Share on facebook
Facebook
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on linkedin
LinkedIn

Ministerie van Landbouw Veeteelt en Visserij

Het NIVS gedenkt Wereld Voedselveiligheidsdag 2023 met de lancering van belangrijke initiatieven

Het Nationaal Instituut voor Voedselveiligheid Suriname (NIVS) heeft Wereld Voedselveiligheidsdag, dat ieder jaar op 7 juni wordt herdacht, met de lancering van belangrijke initiatieven ter bevordering van de voedselveiligheid in Suriname gister op het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV) laten optekenen.

Op 7 juni j.l. organiseerde het NIVS een multi-stakeholder-bijeenkomst met vertegenwoordigers van verschillende overheidsorganisaties, levensmiddelen- en agrovoedingssector en consumentengroepen, met een vertegenwoordiging van het bestuur van het NIVS. Dit evenement, dat wordt gehouden op Wereld Voedselveiligheidsdag, was voor het NIVS een gelegenheid om het belang van collectieve acties ter bevordering van voedselveiligheidspraktijken te benadrukken.

Tijdens de bijeenkomst werd de NIVS-communicatiecampagne over voedselveiligheid gelanceerd, met een video die alle partijen herinnert aan het belang van voedselveiligheid en aan de gedeelde verantwoordelijkheid om dit te bereiken. Een andere belangrijke mijlpaal werd bereikt met de bespreking van het eerste ontwerp van de voorgestelde Levensmiddelenwet met als doel de Surinaamse voedselveiligheidswetgeving te moderniseren.

De voorzitter van de Raad van Toezicht van het NIVS, Parveen Amritpersad, opende namens de LVV-minister, Ing.Parmanand Sewdien de vergadering en verklaarde dat het “beleid dat ten grondslag ligt aan het nieuwe wetsvoorstel het NIVS niet alleen in staat zal stellen om consumenten te beschermen en om eerlijke voorwaarden voor het zakendoen in de levensmiddelenproductie en -handel te ondersteunen, maar nog belangrijker is het om verplichtingen voor het NIVS te creëren, om een op wetenschap gebaseerde regelgever te zijn, om transparantie, voorspelbaarheid en eerlijkheid te omarmen in de wijze waarop met alle gereguleerde partijen wordt omgegaan.”

“Door de slogan ‘Voedselveiligheid is een zaak van iedereen’ te omarmen, laat het NIVS ook zien dat het producenten wil helpen door de invoering van voedselveiligheidspraktijken van boerderij tot detailhandel aan te moedigen,” zei Amritpersad aan de volle zaal. Deelnemers aan deze bijeenkomst waren getuige van een presentatie over de voorgestelde ontwerp-Levensmiddelenwet. Dit, is gebaseerd op de input van belanghebbenden op een eerder document dat door het NIVS in januari 2023 is gepresenteerd, als een beleid ter onderbouwing van de modernisering van de voedselveiligheidswetgeving en waarop het NIVS commentaar had gevraagd.

Dit evenement maakte deel uit van een reeks acties die het NIVS onderneemt om zijn capaciteit geleidelijk op te voeren, met als doel zijn positie als primaire toezichthouder op de voedselveiligheid in Suriname te verwerven. In het aankomend week zal ook een training voor het technisch personeel van het levensmiddelenlaboratoriumcluster van het NIVS en het Viskeuringsinstituut (VKI) van start gaan, in samenwerking met deskundigen van de Global Food Regulatory Science Society (GFoRSS) over multi-pesticide residu methoden. De training is bedoeld om de analytische testcapaciteit voor voedingsmiddelen te versterken, die door het VKI en het NIVS aan Surinaamse belanghebbenden zal worden aangeboden.

Wij erkennen dat het NIVS een jonge organisatie is met vele uitdagingen voor de boeg, maar wij zijn toegewijd om onze rol als Suriname’s toezichthouder op de voedselveiligheid naar behoren te vervullen, en om het NIVS stap voor stap te ontwikkelen totdat het zijn volledig regulerend mandaat op het gebied van voedselveiligheid op zich neemt,” verklaarde Juliette Colli, waarnemend directeur van het NIVS. Het NIVS zal geleidelijk aan alle regelgevende verantwoordelijkheden op het gebied van voedselveiligheid overnemen voor levensmiddelen die in Suriname worden geproduceerd en levensmiddelen die worden geïmporteerd en geëxporteerd uit Suriname, met als doel de gezondheid van de consument te beschermen en eerlijke praktijken in de levensmiddelenhandel mogelijk te maken.