Share on facebook
Facebook
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on linkedin
LinkedIn

Ministerie van Financiën en Planning

Ambtenarenbestand teruggebracht met 2.403

Paramaribo, 5 juni 2024 — Voor het eerst is het gelukt om de overheidsdienst kleiner en efficiënter te maken. Tussen mei vorig jaar, toen de regering de aanname van personeel reguleerde, en mei 2024 is het aantal ambtenaren met 2.403 afgenomen van 48.724 naar 46.321 Met deze afname van 5% in een jaar, is het ambtenarenbestand teruggebracht tot het niveau van eind 2020. Hierbij wordt aangetekend dat er geen enkel gedwongen ontslag heeft plaatsgevonden. Enkele medewerkers die in mei jl. onjuist waren afgevoerd, zijn weer opgevoerd en hebben voor het einde van de maand hun salaris ontvangen. Niemand wordt gedwongen, maar van iedereen die een salaris of vergoeding ontvangt, word prestatie verwacht.

Angst voor werkloosheid is ongegrond, omdat er aanzienlijke particuliere investeringen plaatsvinden, onder andere in de olie- en gassector. Er wordt geïnvesteerd in ‘local content’, zoals techniek, bankwezen, huisvesting, landbouw, dienstverlening, luchtvaart en infrastructuur. De nu gaande Suriname Energy Oil and Gas Summit (SEOGS) is ook qua arbeidsmarkt een knooppunt van kansen en  mogelijkheden die nu reeds aanwezig zijn.

De eerste resultaten om ook zo de overheidssector efficiënter te maken zijn dus  hoopgevend. Verder blijkt dat terwijl het ambtenarenbestand is afgenomen, de loonsom juist gestegen is. In mei 2023 werd aan lonen en salarissen SRD 793,5 miljoen betaald, dus een gemiddeld salaris van SRD 16.286 per maand per ambtenaar. In mei 2024, terwijl het aantal ambtenaren met 2.403 terugliep, steeg de post lonen en salarissen naar SRD 889,6 miljoen, wat neerkomt op een gemiddeld salaris van SRD 19.205 per maand per ambtenaar, dit is inclusief overwerk en toelagen. Het gemiddelde salaris van de ambtenarij is in een jaar dus met 18% toegenomen.

De ministeries van Binnenlandse Zaken en van Financiën en Planning hebben een leidende rol gespeeld in dit beleid, maar alle ministeries hebben bijgedragen aan dit positieve resultaat. Het beleid naar een betere overheid wordt voortgezet.

 AmbtenarenSRD miljoenGemidd. Salaris
Mei 202348.724793,516.286
Mei 202446.321889,619.205
Verschil2.403+ 96,1118%