Share on facebook
Facebook
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on linkedin
LinkedIn

Werkruimte Covid Quick Response Team Saramacca in gebruik genomen

Districtscommissaris Sherin Bansi-Durga van Saramacca.

Het door de overheid in het leven geroepen Quick Respons Team( QRT) COVID-19 zal erop moeten toezien dat de COVID-19 maatregelen door de samenleving worden nageleefd. Ook in het district Saramacca is er een team ingesteld. Het QRT is ondergebracht bij de Mr. Bas Ahmadali multifuctionele zaal. De kantoorruimte werd op donderdag 8 oktober 2020 ingebruik genomen.

Commissaris van politie, Henry Seedorf zegt dat het van belang is dat de overheid de juiste strategieen hanteert om COVID-19 te beheersen en te elimineren. “Het gaat om een onzichtbare vijand die permanent verblijf wenst te hebben in Suriname en dat wereldwijd bekend staat dat dit virus alleen stand kan houden wanneer het gebruik maakt van medeplichtigen”. Ondanks alle maatregelen zijn er mensen die zich lenen voor de taak van verspreiding van het virus. De politie is het orgaan dat moet toezien op de naleving en handhaving van deze maatregelen. Om het werk effectiever uit te voeren is er vanuit het ministerie van Justitie en Politie een manier bedacht om de controlewerkzaamheden te verhogen, te weten het in het leven roepen van de Quick Response Teams. Met het instellen van een QRT in het district Saramacca wordt er een aanzet gegeven om besmettingen te minimaliseren en het druk op de politie te reduceren.

Districtscommissaris Sherin Bansi-Durga wees erop, dat een Quick Response Team noodzakelijk is in het district Sarammacca, vanwege een opwaartse spiraal van besmettingen in het district. De regering heeft een Covid Quick Response team in leven geroepen om het handhaven van de maatregelen effectiever uit te voeren. De burgermoeder ziet graag dat de samenleving haar eigen verantwoordelijkheid serieus neemt en roept de gemeenschap op om gebruik te maken van de 105 lijn. DC Bansi-Durga zal het QRT COVID-19 volledig ondersteunen.

Waarnemend regiocommadant, Hemantkoemar Sardjoe, zegt dat het QRT COVID-19 van cruciaal belang is, vanwege de zorgwekkende toename van besmettingen. Het team bestaat uit politieambtenaren, militairen, ambtenaren van de bestuursdienst, het ministerie van Volksgezondheid (BOG) en ambtenaren van Arbeidsinspectie. Er zullen landelijk QRT’s komen die zullen opereren van 07:00 uur tot 22:00 uur. Sardjoe accentueert het belang van het 105 nummer, bij het constateren van onregelmatigheden met betrekking tot de naleving van de COVID-19 orde en handhavingsmaatregelen kan er melding gedaan worden. Hij legt uit dat de meldingen via de Command Center worden doorgespeeld naar het uitruk team van het QRT COVID-19 van het bestuurressort waar de overtreding zich afspeelt.

Meer nieuws