Share on facebook
Facebook
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on linkedin
LinkedIn

Unificatie heeft effect op benzineprijs, minder van invloed op basisgoederen

De unificatie van de wisselkoers heeft grotendeels effect op de brandstofprijzen, maar is minder van invloed op de prijzen voor basisgoederen. De unificatiekoers is volgens minister Saskia Walden van Economische Zaken, Ondernemerschap en Technologische Innovatie (Min EZ) de juiste koers om de brandstofprijs vast te stellen. De olie-importeurs hebben gedurende jaren brandstof geïmporteerd tegen een hogere koers dan de koers van de Centrale Bank van Suriname (CBvS), die tot voor kort 7.52 was voor de US dollar. Hierdoor moest de overheid het verschil tussen de CBvS-koers en de koers waarvoor de importeurs brandstof haalden, subsidieren.

Minister Walden zegt dat dit niet alsmaar door kan gaan. Zij benadrukt dat nu de juiste koers wordt gebruikt om de brandstofprijs te berekenen. De unificatie leidt dan ook tot aanpassing van de brandstofprijs. Volgens de bewindsvrouw is brandstof tegelijkertijd slechts een klein percentage van de kostprijs voor basisgoederen. Ze zegt dat de prijzen voor basisgoederen nu de unificatie er is daarom niet veel mogen verschillen, ook omdat de overheid ervoor zorgt dat de importeurs van deze producten geen invoerrechten hoeven te betalen. “De douanekoers, die is aangepast heeft geen effect op de import van basisgoederen want de importeurs hoeven geen invoerrechten te betalen,” aldus minister Walden. Wat anders is het met luxegoederen, omdat importeurs hiervoor wel invoerrechten betalen. Minister Walden: “Iedereen heeft recht op basisgoederen en die zijn invoerrechtenvrij.”

De bewindsvrouw legt uit dat de prijzen van basisgoederen al gebaseerd waren op een koers van 14 SRD/15 SRD voor de US dollar. De unificatiekoers van 14.29 SRD voor 1 US dollar verschilt niet veel met die koersen waar de hele economie heel lang op heeft gedraaid. Hoewel de moederbank een koers van 7.52 hanteerde, maakten handelaren volgens de minister gebruik van de eerdergenoemde hogere koers.

Zij benadrukt dat de unificatiekoers de koers is welke volgens de CBvS geldt voor de aan- en verkoop van zowel de US dollar en de euro. “Dat betekent dat de cambio’s geen andere koers kunnen vragen dan wat door de moederbank is vastgesteld,” zegt de bewindsvrouwe. Zij doet een beroep op de gemeenschap haar schouders onder het werk te zetten om rust en stabiliteit tot stand te brengen in de economie. Tevens vraagt zij dat de gemeenschap ook helpt controleren dat er niet aan prijsopdrijving of illegale valutahandel wordt gedaan of daar waar men hogere koersen aanbiedt. Deze handelingen kunnen worden doorgegeven aan de controlerende afdelingen van het ministerie. De overheid zal van haar kant alle inspanningen plegen om de winkelprijzen in de gaten te houden. Verder zal zij samen met de ministeries van Financiën en Planning, Justitie en Politie en de CBvS de handel op valuta controleren. Illegale handel of prijsopdrijving brengen volgens minister Walden de Surinaamse economie in gevaar.

De minister heeft op dinsdag 22 september 2020 met verschillende stakeholders gesprekken gevoerd in het kader van de unificatie van de wisselkoers. Het gaat om importeurs, winkeliersverenigingen, de Consumentenkring, oliemaatschappijen. Zij geeft aan dat alle organisaties ingenomen zijn met deze stap. Bij het gesprek waren aanwezig Sirodjenie Jankie, voorzitter van de Surinaamse Servicestation Exploitanten Bond (SSEB), Arun Hindori, woordvoerder van het Platform van Levensmiddelen Importeurs in Suriname (Plis), SOL-directeur Mark Goede, GOW2 marketing manager Marc Refos en Gretl Wolfram, voorzitter van de Winkeliers en Ondernemers Vereniging Suriname (WOVS).

Meer nieuws