Share on facebook
Facebook
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on linkedin
LinkedIn

Uitbetaling verkiezingspersoneel binnen niet al te lange tijd

Het verkiezingspersoneel bestaande uit stembureaupersoneel, colporteurs en vouwers zullen na niet al te lange tijd worden uitbetaald. Deze mededeling deed de minister van Binnenlandse Zaken, Bronto Somohardjo op dinsdag 17 november 2020 in De nationale Assemblee (DNA) tijdens de behandeling van de ontwerpwet houdende vaststelling van de ontwerp Staatsbegroting van uitgaven en ontvangsten voor het dienstjaar 2020 (Wet Staatsbegroting 2020). Het gaat in deze om personen die hebben gewerkt tijdens de verkiezingen van 2020.  “Ik heb toch wat goed nieuws vandaag. Ik heb met de minister van Financiën gesproken. Eind van de maand proberen we de betalingen te doen. Het geld komt uit een pot van Algemene en Onvoorziene Uitgaven”, zei de Biza-minister. Na de verkiezingen bleek dat er geen geld voor deze post was opgebracht op de Biza begroting van 2020.

Tot dusver hebben de afgelopen verkiezingen op basis van aangetroffen informatie op het ministerie ongeveer SRD 100 miljoen gekost voor wat betreft operationele kosten. De Biza-minister gaf aan dat het overig deel dat nog betaald moet worden behelsd personeelskosten en dienstverleners/leveranciers voor een totaalbedrag van ook weer rond de SRD 100 miljoen.

Meer nieuws

ROS organiseert sportdag voor GLO-scholen

Het onderdirectoraat Recreatie en Sport (R&S) van het ministerie van Regionale Ontwikkeling en Sport (ROS) heeft een sportdag in de vorm van een snoeppauze georganiseerd