Share on facebook
Facebook
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on linkedin
LinkedIn

Toespraak Minister Ramdin tijdens High-level VN-vergadering Herdenking 75 jaar VN

De Verenigde Naties (VN) is de enige wereldwijde, legitieme organisatie voor alle volkeren, die op het gebied van onder andere de bescherming van mensenrechten, armoedebestrijding en bevorderen van gezondheid grote bijdragen heeft geleverd. Dit heeft de Minister van Buitenlandse Zaken, International Business en Internationale Samenwerking, Albert R. Ramdin, zijn gehoor voorgehouden in zijn toespraak tijdens de virtuele herdenkingsvergadering in verband met het 75-jarig bestaan van de Verenigde Naties (VN) op maandag 21 september 2020.

Na 75 jaar is er een kruispunt bereikt, vanwege een veranderde wereldorde. Derhalve dient multilateralisme bevordert te worden, aangezien slechts door gecoördineerde samenwerking tussen de verschillende landen de gemeenschappelijke doelen bereikt kunnen worden. De uitdagingen waar we nu voor staan als gevolg van de COVID-19 pandemie, dwingt ons om multilateralisme voort te zetten, aldus de Minister.

Door de financieel-economische gevolgen van de COVID-19 pandemie, zal financiering voor duurzame ontwikkeling centraal moeten staan. Terwijl ontwikkelingslanden er alles aan doen om in deze crisis het hoofd boven water te houden, zullen de ontwikkelde landen hun beloofde verplichtingen moeten nakomen.

Minister Ramdin zei verder dat er speciale aandacht moet worden geschonken aan kleine en kwetsbare landen. Voorts moeten we ernaar streven niemand achter te houden, onze planeet te beschermen, vrede te bevorderen, conflicten te voorkomen, principes van het internationaal recht na te leven, vertrouwen op te bouwen en ons voornemen om onze instellingen te hervormen, zodat ze effectieve organen blijven in dienst van de volkeren van de wereld.

Dit alles kan niet worden bereikt zonder een multilateraal systeem. Alleen door middel van multilateralisme kunnen we onze doelen als internationale samenleving bereiken, en alleen door een versterkte multilaterale inspanning kunnen we onze toekomst veiligstellen. We hebben een verbintenis nodig voor een nieuw multilateralisme, aldus Minister Ramdin.

Tenslotte spreekt hij namens ons land zijn erkenning uit aan de voormalige acht secretarissen-generaal voor hun uitmuntende inspanningen om de mandaten van het lidmaatschap van de organisatie te bevorderen. Suriname spreekt zijn waardering uit aan onze allereerste secretaris-generaal Trygve Lie tot Ban Ki-moon en António Guterres voor hun diensten aan de bescherming van de mensheid.

Meer nieuws