Share on facebook
Facebook
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on linkedin
LinkedIn

Terugbetalingscapaciteit Suriname beter met olie-inkomsten

Suriname zit momenteel met heel wat schulden die terugbetaald moeten worden. Het land is daartoe momenteel niet in staat en de regering kijkt naar een aantal trajecten die ernaartoe moeten leiden dat de schulden afgelost worden. Volgens president Chandrikapersad Santokhi zal de terugbetalingscapaciteit van Suriname over 4-5 jaar beter zijn door de inkomsten uit de oliesector. In de zoektocht naar kapitaal wordt daarom gesproken met entiteiten die over voldoende goedkoop materiaal beschikken en bereid zijn Suriname dat kapitaal tegen gunstige voorwaarden te lenen. Het staatshoofd praat over een zodanige aflossingsovereenkomst met een grace periode van 4-5 jaar, de periode waarover Suriname vanwege de olieinkomsten beter in staat zal zijn af te lossen.

Daarnaast worden ook gesprekken gevoerd met multilaterale organisaties zoals het Internationaal Monetaire Fonds (IMF). Suriname heeft bij het IMF al officieel het verzoek voor bijstand gedaan. De regering bestudeert de inzichten van het fonds, die op zijn beurt vanuit een multilateraal perspectief nagaat in hoeverre Suriname ondersteund kan worden met financiele injecties en in samenspraak met andere instituten. Tevens is het de bedoeling met deze instituten na te gaan hoe het land haar schulden kan herschikken, herprofilen danwel herstructurenen. Met bilaterale overheden als Nederland en de Verenigde Staten van Amerika worden ook gesprekken gevoerd voor bijstand.

President Santokhi benadrukt dat de regering in een vroeg stadium heeft aangegeven dat de crisis waarin Suriname verkeert heel ernstig is. Minister Armand Achaibersing van Financien en Planning heeft met cijfermateriaal aangetoond dat er op maandbasis er een tekort van 200-400 miljoen SRD is. Voor september is er een tekort van ruim 400 miljoen SRD. Volgens het staatshoofd heeft het verschil van tekorten op maandbasis ook te maken met een schuld met rente die die op maandbasis betaald moet worden. Er zijn veel leningen die op maandbasis afgelost moeten worden en de inkomsten zijn niet genoeg om de uitgaven te dekken. De inkomsten uit meest belangrijke sectoren, te weten Newmont, Staatsolie, IAmGold zijn verpand en de gelden komen niet in staatskast. Het staatshoofd brengt in herinnering dat naast de reguliere salarisuitbetalingen met twk en ook de 50% overeengekomen verhoging met de CLO, de regering verder gebonden is aan heel wat overeenkomsten, op welke bij het niet uitvoeren een boete staat. Juristen zijn doende na te gaan welke van deze overeenkomsten herzien moeten worden.

Meer nieuws