Share on facebook
Facebook
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on linkedin
LinkedIn

Ministerie van Buitenlandse zaken, Internationaal Business en Internationale samenwerking

Suriname en Mexico verstevigen bilaterale betrekkingen

April 21, 2023

Op donderdag 20 april 2023 heeft de ‘First Meeting of the Consultation Mechanism on Matters of Common Interest between Mexico and the Republic of Suriname’ plaatsgevonden en wel in een virtuele format op het Ministerie van Buitenlandse Zaken, International Business en Internationale Samenwerking (BIBIS). De bijeenkomst werd voorgezeten door de Directeur van Buitenlandse Zaken van het ministerie van BIBIS, Ambassadeur Miriam Mac Intosh en de Ondersecretaris voor Latijns-Amerika en het Caribisch gebied van het Ministerie van Buitenlandse Zaken van Mexico, Maximiliano Reyes Zúñiga.

Voor dit ‘Eerste Overleg Mechanisme’ hebben de respectieve ministers van Buitenlandse Zaken in een eerder stadium de basis gelegd voor deze politieke consultaties, middels de ondertekening van een Memorandum of Understanding.

De bilaterale betrekkingen dateren van 25 november 1975 en beide landen erkennen het belang van het verdiepen van de relatie. Hiertoe brachten zij deze wederzijdse dialoog tot stand om zo een ambitieuzere bilaterale agenda te bevorderen. De goede bilaterale betrekkingen en de solide samenwerking tussen Suriname en Mexico zijn onderstreept tijdens deze bijeenkomst.

Er werd een lijvige agenda afgewerkt en er werd, onder meer, besproken dat samenwerking op het gebied van handel en investeringen zal worden uitgewerkt alsook capaciteitsversterking en culturele diplomatie. Verder werd het belang benadrukt van consultatie en samenwerking op regionale- en internationale fora, voor wat betreft aangelegenheden die beide landen cruciaal achten.

Ook zal een luchtvaartovereenkomst worden bestudeerd voor aanname door beide landen, aangezien het verbeteren van de connectiviteit belangrijk is voor het bevorderen van handel en investeringen.

Het voornemen is om het volgend overlegmoment binnen het mechanisme te houden naar aanleiding van de herdenking van het 50ste jubileum van de diplomatieke betrekkingen tussen Suriname en Mexico in 2025.