Share on facebook
Facebook
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on linkedin
LinkedIn

Ministerie van Sociale Zaken en Volkshuisvesting

SOZAVO, uitbetalen achterstanden AKB een feit.

De uitbetalingen van Algemene Kinderbijslag ( AKB) en Financiële bijstand zwakke huishoudens (FBHH) en mensen met een beperking ( FBMMEB), zijn hervat in het district brokonpondo. Bij de uitbetaling waren aanwezig de minister van Sociale Zaken en Volkshuisvesting (SoZaVo) Uraiqit Ramsaran, de Coördinator Afdeling Administratie Uitbetaling Sociale Voorziening (AUSV) Ruchama Pinas- Aida en districtscommissaris Brokopondo Ludwig Mendelzoon enDNA- lid Fogatie Aserie.

Het ministerie had reeds in 2021 een aanvang gemaakt met de uitbetalingen van de verschillende achterstanden, zoals eerder gesteld in De Nationale Assemblee .De bewindsman geeft aan verheugd te zijn voor het feit, dat het ministerie de achterstanden die lopen vanaf 2019 verder heeft kunnen inlopen. De afgelopen periode heeft de Vice-President Ronny Brunswijk een orïentatie bezoek gebracht aan de getroffen gebieden door wateroverlast. Hij heeft extra aandacht gevraagd voor het uitbetalen van de achterstanden en heeft vanaf het aantreden van de regering Santokhi/ Brunswijk persoonlijk getrokken om de achterstanden te doen uitbetalen. Dat is vandaag een feit. Zo werd de achterstand van Brokopondo vanaf 2019 voor FBMMEB en FBHH meteen uitbetaald. Hiernaast werd ook AKB van het jaar 2019, 2020 en 2021, het eerste halfjaar, afgerekend. Sozavo heeft de achterstanden geïnventariseerd, waarbij is gebleken dat het ministerie voor het jaar 2019 als 2020 een achterstand had welke zij, vanaf het aantreden van de nieuwe regering, moest inhalen.Hij heeft de bewoners aldaar bedankt voor het geduld dat zij de afgelopen periode heeft opgebracht, alsmede de overige districten die hun geduld hebben getoond om te wachten tot het ministerie startte met de uitbetaling.

Het bedrag dat uit de achterstand uitgekeerd wordt, is het oud AKB bedrag van SRD50/kind per maand. In november en december 2020 bedraagt de verhoging SRD75 en vanaf juni 2021 wordt een bedrag van SRD125 per kind uitgekeerd. Minister Ramsaran vraagt de samenleving om de officiële bekendmakingen te blijven volgen , voor de overige uitbetalingen.