Share on facebook
Facebook
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on linkedin
LinkedIn

SoZaVo organiseert tekenwedstrijd bij 45 jaar onafhankelijkheid 

De regering Santokhi- Brunswijk heeft besloten om het jubileumjaar, 45 jaar Staatkundige onafhankelijkheid van Suriname niet ongemerkt voorbij te laten gaan. Het verschil dit jaar is dat het om een sobere viering gaat vanwege het COVID-19 virus. Desalniettemin moet de dag van 25 november een heugelijke dag worden voor de Surinaamse burger. Deze zal geschieden door een actieve participatie middels een tekenwedstrijd.  De verschillende opvangcentra en instanties die onder het ministerie van Sociale Zaken en Volkshuisvesting (SoZaVo) ressorteren mogen middels een registratie meedoen aan deze tekenwedstrijd.

Minister Uraiqit Ramsaran van SoZaVo heeft ter gelegenheid hiervan afgelopen vrijdag, samen met een delegatie een bezoek gebracht aan kinderhuis Sukh dhaam te Alkmaar, Commewijne.  Hij kreeg een heel warm onthaal van de bewoners van het tehuis. Minister Ramsaran vond het een voorrecht om het kinderhuis aan te doen en zong samen met de kinderen het Surinaams volkslied. Alvorens de pupillen toe te spreken wees hij ze op het gevaar van het COVID-19 virus en het belang van het in acht nemen van de veiligheidsmaatregelen.

De minister gaf aan dat niet alleen de jongeren mee kunnen doen aan de tekenwedstrijd, maar ook de seniore burgers van de diverse opvanginstellingen, die onder zijn ministerie vallen mogen mee participeren. De registratie is reeds gestart en minister Ramsaran brengt in deze prille fase de boodschap persoonlijk over.  Hij wees de kinderen erop dat dit jaar bij de viering van 45 jaar onafhankelijkheid er helaas niet gefeest kan worden, maar dat de viering anders aangepakt wordt door middel van een tekenwedstrijd. Hiermede wordt ook de creativiteit van de deelnemers gestimuleerd, maar bovenal zal er een cadeau gekoppeld zijn aan het opvangcentrum dat als winnaar uit de bus komt.

Naast de iering van de Staatkundige onafhankelijkheid heeft minister Ramsaran gesproken over ‘World Childrens day, welke valt op 20 november’. In 1954 spraken de Verenigde Naties een aanbeveling uit om een kinderdag te houden om hiermee de kinderrechten actueel te houden. Hij hield de pupillen van het tehuis voor dat zij als kinderen ook rechten en plichten hebben. “Jullie allemaal hebben rechten en plichten”. Daarnaast maakte hij ze alert over het gebruik van de kindertelefoon en het bureau Kinderrechten voor het kind.

De viering van 45 jaar Staatkundige Onafhankelijkheid van Suriname en Worlds Childrens day zijn samen geclusterd. Vandaar dat de tekeningen tussen 20 en 25 november door de jury’s beoordeeld zullen worden.

Minister Ramsaran sprak de kinderen het nationalistisch gevoel bij en zei dat in eenheid veel meer bereikt kan worden. Hij gaf aan zich bewust te zijn dat kinderen voor hem en voor eenieder de toekomst zijn. Daarom dat het ministerie de kinderen een helpende hand biedt. De bewindsman beseft de moeilijke tijd waarin we thans verkeren en stak de jongeren een riem onder het hart.

Meer nieuws