Share on facebook
Facebook
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on linkedin
LinkedIn

Sozavo-directeur Sentilia stelt algemeen welzijn voorop

“Vanuit het ministerie zijn er grote uitdagingen. Met de COVID-19 ontwikkelingen moeten wij ons meer dan ooit gaan beseffen waarvoor en voor wie wij werken. We gaan voor algemeen welzijn, in het bijzonder voor de doelgroepen van het ministerie.” Woorden van Melitia Sentilia, directeur van het directoraat Sociale Zaken op het Ministerie van Sociale Zaken en Volkshuisvesting (Sozavo).

Als het gaat om het lenigen van de noden van de doelgroepen, rust er volgens de Sozavo-directeur een immense taak op het ministerie. Ondanks de COVID-situatie moeten de personeelsleden zowel op het hoofdkantoor als in het veld ingezet worden, omdat het werk normaal moet plaatsvinden, met inachtneming van de COVID-regels. “Deze zaken moeten consequent gevolgd worden, met name de beweging van het personeel in het veld en hoe zij zich verder moeten inzetten voor de doelgroepen. Want we kunnen niet zeggen: het is Covid, dus we blijven allemaal op het hoofdkantoor. Het werk gaat door”, stelt Sentilia.

De Sozavo-topfunctionaris, die vanaf begin september de scepter zwaait op het directoraat Sociale Zaken, beseft dat de functie die zij bekleedt geen makkelijke is. Toch is zij bijzonder gemotiveerd te werken aan het realiseren van de beleidsprioriteiten van de regering Santokhi-Brunswijk. “Wij zullen die richtlijnen volgen en vanuit het ministerie het beleid verder voortzetten”.

Naast een quick scan van alle afdelingen en onder directoraten die onder haar vallen, wordt er een evaluatie gemaakt van alle beleidsactiviteiten van de toenmalige regeerperiode. De Sozavo-directeur begrijpt dat er vanuit de samenleving grote verwachtingen zijn en benadrukt het belang van het in eenheid optrekken door de overheid, vooral als het gaat om het beleid. Er zijn een aantal raakvlakken met andere ministeries. Met die collega’s zal zij aan tafel zitten om te brainstormen over de richting die moet worden opgegaan met betrekking tot de contouren die zijn uitgestippeld, aldus Sentilia.

 

Meer nieuws