Studiefonds Medische Specialisten in Opleiding (SMSO)

Het Studiefonds Medische Specialisten in Opleiding (SMSO) is opgericht op 21 november 2012 middels ondertekening van een beheersovereenkomst tussen het Ministerie van Volksgezondheid en de Nationale Ontwikkelingsbank N.V. (NOB). De overeenkomst is geldig tot en met 1 november 2027.

DOEL
Het opleiden van artsen in het buitenland tot medische specialisten, zodat er voor de gezondheidszorg in Suriname voldoende adequate medische specialisten beschikbaar zijn.

Aanvraag voorwaarden
Voor het indienen van een aanvraag voor een opleiding tot medisch specialist dient de student aan de volgende voorwaarden te voldoen te weten:

  1. In het bezit zijn van de Surinaamse nationaliteit of ingezetene.
  2. Overeenkomst buitenlandse stage van het Ministerie van Volksgezondheid/VMS/SRC.

 

Rente
Over het geleend bedrag zal gedurende de totale leningsperiode een jaarlijkse rente van 6% in rekening worden gebracht. De rente wordt steeds berekend over het uitstaande saldo.

Aflossing
De aflossingstermijn is 7 jaar en geschiedt vanaf de registratie in het specialisten register

NOB
De Nationale Ontwikkelingsbank van Suriname N.V. (NOB) is al 60 jaar de enige ontwikkelingsbank in Suriname. De Staat is de enige aandeelhouder en het Ministerie van Financiën en Planning treedt op als gemachtigde van de Staat en wordt vertegenwoordigd door een Raad van Commissarissen (RvC)….lees meer over NOB>

CONTACT INFORMATIE

KANTOORUREN

Nationale Ontwikkelingsbank van Suriname N.V. 

Studiefonds Medische Specialisten in Opleiding (SMSO)

Mr. Jaggernath Lachmonstraat 160-162
Paramaribo – Suriname

Telefoon : (+597)465000 | (+597)465061 | (+597)465081
Fax : (+597)497192

Maandag-Vrijdag: 7:30u -15:00u
Zaterdag: Gesloten
Zondag: Gesloten