Stichting Fonds Ontwikkeling Binnenland (SFOB)

Stichting FOB is een semi- overheidsstichting ressorterende onder het Ministerie van Regionale Ontwikkeling en Sportzaken (ROS). De stichting is in 2003 opgericht. En het Ministerie van Economische Zaken, Ondernemerschap en Technologische Innovatie (EZOTI) is belast met de uitvoering van dit staatsbesluit.

Verder dient vermeld te worden dat de stichting FOB positief staat tegen co- financiering. Afhankelijk van de aard van het project wordt er een eigen bijdrage vereist.

Het doel van de Stichting is het financieren van activiteiten in Suriname gericht op de realisatie en ontwikkeling van de sociaal- economische achterstand van de in het binnenland woonachtige bevolkingsgroepen, zodat zichzelf bestendige rurale economieën kunnen worden opgebouwd.

Prioriteitsgebieden van de stichting FOB

  • Gezondheidszorg
  • Onderwijs
  • Gemeenschapsontwikkeling
  • Vrouwen

Contact

e-mail: info@stichtingfob.org 

Adres: gevestigd in het gebouw van het Ministerie van ROS aan de van Sommelsdijckstraat # 2.