Share on facebook
Facebook
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on linkedin
LinkedIn

Regering zal offers op sterkste schouders afwentelen

Het opruimen van puinhopen zal niet makkelijk zijn en het is onvermijdelijk dat dit offers zal vragen van de bevolking. Wel zal de regering te allen tijde waarborgen, dat deze offers zoveel mogelijk op de sterkste schouders zullen worden afgewenteld. De regering zal, volgens president Chandrikapersad Santokhi, zoveel mogelijk de modale burger trachten te ontzien.  Het staatshoofd sprak op vrijdag 18 september 2020 in het parlement, waarbij hij de financiële positie van de staat aan de volksvertegenwoordiging voorhield alsook de maatregelen om de financiële crisis te beteugelen presenteerde.

De president zegt dat het land thans in een zeer uitdagende positie verkeert. Er wordt niet graag teruggekeken, maar het college en de bevolking moeten weten waar de regering vandaan komt met de noodzakelijke maatregelen. Deze positie zal niet in enkele weken of maanden zijn opgelost. De regering gaat vooruitkijken. Immers, de bevolking heeft haar niet gekozen om de problemen te benoemen, maar met name om voor oplossingen te zorgen, om de samenleving te leiden richting welvaart en welzijn, richting gelijke kansen voor iedereen, richting een gelijkwaardige samenleving.

De oplossingen die de regering zal presenteren vormen onderdeel van een breder regeringsbeleid waarin: Iedere Surinaamse burger in vrijheid, welvaart en zekerheid zal kunnen leven; Een duurzame groei van de economie, welvaart en welzijn van de bevolking, gewaarborgd blijven; De regering het mogelijk maakt dat de burgers samen kunnen leven en kunnen werken, op basis van persoonlijke verantwoordelijkheid en collectieve geborgenheid; De gezondheidszorg, veiligheid en de rechtszekerheid van de Surinaamse burgers worden verbeterd; De mensen die een achterstand hebben, de kans hebben om vooruit te komen en zich verder te ontwikkelen en te scholen; Suriname en de burgers van Suriname weer volwaardig, trots en met gezag kunnen participeren in internationaal verband, in het buitenland.

De ambities van de regering kunnen, aldus president Santokhi, uitsluitend gerealiseerd worden op basis van sterk leiderschap, goed bestuur, good governance en op basis van een gezond en solide financieel beleid.

Meer nieuws