Share on facebook
Facebook
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on linkedin
LinkedIn

Regering zal meel ten behoeve van broodproductie subsidiëren

Voor stabiele broodprijzen

Daar brood een belangrijk aspect is binnen de voedselvoorziening van de gemeenschap, wil de regering de broodprijzen stabiel houden en zal zij daarom het meel ten behoeve van de broodproductie subsidiëren. Om te komen tot een goed subsidiebeleid voor meel ten behoeve van de broodproductie, voert het ministerie van Economische Zaken, Ondernemerschap en Technologische innovatie (Min EZ), diverse gesprekken met meelleveranciers.

Zo heeft minister Saskia Walden de afgelopen week meerdere gesprekken gevoerd met de grootste stakeholders in de meelhandel en ook vertegenwoordigers van broodbakkerijen om met hen van gedachten te wisselen over de kost efficiënte voorwaarden voor de subsidieregeling. Een belangrijk aandachtspunt van de meel leveranciers tijdens deze ontmoeting, is de benodigde valuta tegen de Centrale Bank koers, om met name de import van graan en meel te kunnen betalen.

Een ander belangrijk aspect is dat de overheid erop toe moet zien, dat het gesubsidieerd meel daadwerkelijk ten behoeve van brood voor de Surinaamse gemeenschap wordt gebruikt, met in achtneming van de door Min EZ gestelde voorwaarden aan de broodbakkerijen. In dit kader worden bakkerijen geregistreerd.

Meer nieuws